Determination of properties for emulsion explosives using cylinder expansion tests and numerical simulationReportar como inadecuado
Determination of properties for emulsion explosives using cylinder expansion tests and numerical simulation - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Mining and Geotechnical Engineering. 2009 (English)Report (Other academic)Alternative title Bestämning av emulsionssprängämnens egenskaper med cylinderexpansionsprov och FEM-simulering (Swedish)

Abstract [en] : Earlier performed cylinder expansion tests at Swebrec/SveBeFo are analysed with the aid of FEM simulations. This results in an increased accuracy for the parameters describing the resulting material behaviour.The analytical approach earlier used at Swebrec/SveBeFo uses several simplifications that are not necessary to apply when FEM simulations are used. The main advantages FEM simulations are that the kinetic energy for explosive and copper are calculated independent of each other, and that the gas expansion is calculated without the restriction of no axial flow.The ideal detonation code Vixen-I is used to obtain initial sets of parameters for the JWL equation of state for the emulsion explosives used. These initial sets of parameters are then used as starting points for simulations of the cylinder expansion tests with the explicit FEM code LS-DYNA. The input parameter sets are then modified until rough agreements are obtained between cylinder wall displacements from tests and simulations. This was considered adequate due to the limited accuracy for the test measurements, and the variations of the properties for the emulsions between different manufactured batches of the explosives.

Abstract [sv] : Tidigare genomförda cylinderexpansionsförsök vid Swebrec/SveBeFo har utvärderats med stöd av FEM-simuleringar. Detta resulterar i en ökad noggrannhet för beskrivningen av explosivämnets egenskaper.De analytiska uttrycken tidigare använda vid Swebrec/SveBeFo förutsätter ett flertal förenklingar som inte längre är nödvändiga vid användande av FEM-simuleringar. De största fördelarna med FEM-simuleringar är att rörelseenergin för explosivämne och kopparrör beräknas oberoende av varandra, samt att spränggasernas expansion beräknas utan antagandet att axiellt flöde försummas.Programmet Vixen-I används för att erhålla initiala parametervärden till en JWL-tillståndsekvation för en ideal detonation av emulsionssprängämnena. Dessa initiala materialparametrar används sedan som startpunkt för simuleringar av cylinderexpansionsförsöken med det explicita FEM-programmet LS-DYNA. Indata anpassas sedan tills en hyfsad överensstämmelse har erhållits mellan kopparrörets väggförskjutningar i försöken och i simuleringarna. Detta bedömdes som en acceptabel nivå för denna inledande studie, detta då försöksresultatens spridningen är betydande. Det finns även avvikelser i egenskaper mellan de olika tillverkade satserna av emulsionssprängämne.

Place, publisher, year, edition, pages: Stockholm och Luleå: Swedish Blasting Research Centre och Luleå tekniska universitet , 2009. , 65 p.

Series : Swebrec Rapport, ISSN 1653-5006 ; 2009:1

Keyword [en] : Civil engineering and architecture - Geoengineering and mining engineering

Keyword [sv] : Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur - Geoteknik och gruvteknik

Research subject: Mining and Rock Engineering

Identifiers: URN: urn:nbn:se:ltu:diva-25013Local ID: d6d804f0-e8a6-11de-bae5-000ea68e967bOAI: oai:DiVA.org:ltu-25013DiVA: diva2:998065

Note: Godkänd; 2009; 20091214 (hakhan)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29Bibliographically approvedAutor: Hansson, Håkan

Fuente: http://ltu.diva-portal.org/Documentos relacionados