Kurt Lewins metod Kraftfältsanalys i teori och praktik: En fallstudie av ett organisationsutvecklingsuppdrag på en akademisk teknisk institutionReportar como inadecuado
Kurt Lewins metod Kraftfältsanalys i teori och praktik: En fallstudie av ett organisationsutvecklingsuppdrag på en akademisk teknisk institution - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences. 2013 (Swedish)Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)

Abstract [sv] : Denna licentiatsuppsats beskriver ett förändringsarbete inom ramen för ett organisationsutvecklingsuppdrag på en akademisk teknisk institution. Bakgrunden till uppdraget var ett behov av förändring och utveckling av institutionens arbetsformer avseende ledarskap, samarbete och samspel. Min uppdragsgivare var institutionsledningen.I den fallstudie som beskrivs använder jag mig av Kurt Lewins metod kraftfältsanalys. Denna metod används för att utforska hindrande och stödjande krafter i ett förändringsarbete.Mitt uppdrag pågick under ca ett och ett halvt år, från augusti 2010 till december 2011. Momentet som omfattade arbete med kraftfältsanalyser pågick ca fem månader (från januari till maj 2011).Under perioden mars – maj 2011 genomfördes kraftfältsanalyser med olika yrkesgrupper; professorerer, lektorer, bitr. lektorer, forskare under meritering, samt tekniker och administrativ personal. Kraftfältsanalyserna, som var min huvudmetod för datainsamling, genomfördes över en hel dag 9 – 17 samt fem uppföljningsdagar över vardera en halv dag 9 – 12. Arbetet med kraftfältsanalyserna såväl startades som avslutades i möten med samtliga medarbetare på institutionen. Startmötet var över en halv arbetsdag och innehöll en introduktion med teoribakgrund och en beskrivning av metoden. Slutmötet var över en heldag och innebar en summering av resultatet från samtliga processer samt en dialog i storgrupp kring konsekvenserna från dessa.De metoder som använts har sina rötter i aktionsforskningsorienterade och interaktiva metoder, och i pragmatismen (Durkin 1964, Boalt Boëthius och Jern 1996, Olsson 1998, Lewin 1997, Cunningham 2001, Herr and Anderson 2005, de Board 1978, McNiff and Whitehead 2009, Olav Eikeland 2006, Aagaard Nielsen and Svensson 2006, Aagaard Nielsen and Steen Nielsen 2006, Marrow 1969, Kolb 1984, Aspelin 1990, Rorty 2003, Kitzler 2007, Greenwood and Levin 2007). I min empiri prövade jag en tillämpning av kraftfältsanalys med stöd av Agazarian (1997).Som konsult (praktiker) har jag dessutom använt mig av gestaltterapeutiska metoder som utvecklats till stöd för organisationskonsultation (Barber 2009, Brown 1996, Cunningham 2001, Gaffney 2010, Nevis 1987). Det finns ett tydligt samband mellan forskningstraditioner inom å ena sidan aktionsforskningsorienterade och interaktiva metoder och pragmatism och å andra sidan organisationskonsultation med rötter i gestaltterapi. Jag visar på detta samband.Den amerikanska tillämpning som används av kraftfältsanalysen bedöms varit för instrumentell. Genom denna tillämpning förloras den dynamiska aspekten och metoden blir alltför målstyrd.Uppsatsen visar på att sammanblandning mellan konsultroll och forskarroll är problematisk. Ett kontrakt kring ett konsultuppdrag utgör begränsningar som försvårar anläggningen av ett forskningsperspektiv.Uppsatsen bidrar till att etablera ett tydligt samband mellan pragmatisk aktionsforskning och tillämpad gestaltteori.

Place, publisher, year, edition, pages: Luleå: Luleå tekniska universitet, 2013.

Series : Licentiate thesis / Luleå University of Technology, ISSN 1402-1757

National Category : Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics

Research subject: Man Machine Relation Focusing Gender; Gender and Technology

Identifiers: URN: urn:nbn:se:ltu:diva-17393Local ID: 33806f77-50a4-4d29-bb86-11c5119fed0eISBN: 978-91-7439-641-6 (print)ISBN: 978-91-7439-642-3 (electronic)OAI: oai:DiVA.org:ltu-17393DiVA: diva2:990398

Note: Godkänd; 2013; 20130503 (ulfgru); Tillkännagivande licentiatseminarium 2013-05-22 Nedanstående person kommer att hålla licentiatseminarium för avläggande av filosofie licentiatexamen. Namn: Ulf Grundel Ämne: Människa-maskin med inriktning mot genusforskning / Man Machine Relation Focusing Gender Uppsats: Kurt Lewins metod Kraftfältsanalys i teori och praktik: En fallstudie av ett organisationsutvecklingsuppdrag på en akademisk teknisk institution Examinator: Professor Ewa Gunnarsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Luleå tekniska universitet Diskutant: Professor emerita Siv Boalt Boethius, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet Tid: Torsdag den 13 juni 2013 kl 09.00 Plats: A2544G, Luleå tekniska universitetAvailable from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29Bibliographically approvedAutor: Grundel, Ulf

Fuente: http://ltu.diva-portal.org/Documentos relacionados