Magnetic properties of Neogene regional dikes from east Iceland with special reference to magma flowReport as inadecuate
Magnetic properties of Neogene regional dikes from east Iceland with special reference to magma flow - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering. 2010 (English)Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)Alternative title Magnetiska egenskaper hos regionala gångar av Neogen ålder från östra Island med speciellt avseende på magmaflöde (Swedish)

Abstract [en] : This thesis deals with rock magnetic measurements on Neogene dikes from the eastern fjords of Iceland. A vast amount of dikes generally striking north-north-east occur as swarms in the glacially eroded lava pile. They are considered as the underlying extensions of fissure swarms in active volcanic systems which like the dike swarms converge at central volcanoes. The dike swarms and associated central volcanoes are uncovered by ca. 1500 m of glacial erosion, leaving the upper parts of these igneous units bare. Two research papers have been prepared based on field studies and measurements of rock magnetism on carefully chosen occurrences of Icelandic dikes in order to test contradicting models of dike origin. The manuscripts are included in the thesis.The first is a detail study of a single composite dike, with a core of fine grained quartz-porphyry surrounded by dolerite margins. The core of the dike was sampled in three locations, separated by ~12 km and measured for magnetic remanence and anisotropy of magnetic susceptibility. Magma flow direction in this dike was interpreted using the mirror imbrication of the minor susceptibility axes from each margin of the quartz-porphyry core of the dike. The flow regime in all three locations showed a marked flow component from north to south, supported by field evidence in the form of parabolically aligned enclaves, and shear folds. Statistical procedures of bootstrapping was utilized to define the flow and handle imbrication in both the vertical and horizontal plane thus defining direction and inclination of flow. The main contribution of this paper was to prove that anisotropy of magnetic susceptibility used to infer flow direction may give consistent and reliable results, and to present new ways (to use old techniques) to define magma flow directions.The same technique used to infer flow in paper one has sub-sequentially been applied to a far larger set of mafic dikes, extending north-east from the exhumed Álftafjörður central volcano. The second paper documents that the flow regimes from the mafic dikes showed a predominantly horizontal flow from the central volcano, supporting tectonic models that suggest shallow magma chambers to be the source of the dikes. The thesis further discusses the results from these studies in comparison to other studies on Icelandic dikes where the magma flow is determined by the direction of the major susceptibility axis.

Abstract [sv] : Denna avhandling behandlar magnetiska egenskaper hos regionala Isländska gångbergarter från de östra fjordarna i landet. Ett stort antal av dessa gångar går att finna i det glacialt eroderade landskapet från den Neogena perioden. Gångarna bildar långträckta stråk vilka i allmänhet stryker mot NNE. Dessa gångar anses vara en underjordisk fortsättning i den övre delen av jordskorpan, av de långsträckta förkastningssprickor vilka likt gångarna sammanstrålar mot centralvulkaner i nu aktiva vulkansystem. Gångarna och centralvulkanerna har bägge blivit avtäcka genom istida nednötning av berggrunden till en utsträckning av 1500 m, vilket lämnat de övre delarna av dessa magmatiska kroppar synliga i landskapet.Två manuskript har skrivits om dessa Isländska gångar. Det första manuskriptet omfattar en detaljerad studie av en kompositgång, bestående av en kärna av finkornig kvartsporfyr omgiven av dolerit. Kärnan i denna gång har blivit provtagen på tre ställen vilka åtskiljs från varandra av 12 km i längd. Provernas magnetiska susceptibilitet och anisotropin av denna har sedan analyserats. Riktning av fossilerat magmaflöde i denna gång har sedan bestämts från tolkningar av minimumaxeln hos den magnetiska susceptsellipsoiden och dess geometriska förhållande till gångens respektive sidor. Flödesriktningen i alla de tre provtagningsställena visade på en horizontell flödeskomponent från norr till syd, vilket stöds av fältrelationer i form av mafiska enklaver vilka lineerats av magmaflöde till formen av en paraboloid. Statistiska metoder användes för att definera flödesriktningen i det geometriska rummet vilket gett oss både riktning och lutning av flödet.Det huvudsakliga vetenskapliga bidraget från det första manuskriptet var att tydliggöra att magnetisk susceptibilitet kan användas för att ta fram flödesriktningar. Ny tillämpning av metodik för att bättre kvantifiera flöde introducerades också. Denna nygamla teknik har sedan använtes för att bestämma magmaflöden i ett betydligt större antal av mafiska gångar, vilka sträcker sig ut mot nordöst från den nu slocknade Álftafjörður-vulkanen. De flödesriktningar vilka definierades i de mafiska gångarna var företrädesvis horizontella, riktade bort från centralvulkanen. Detta stöder tektoniska modeller vilka söker förklara uppkomsten av de mafiska gångarna genom att härleda dem till intrusioner från ytliga magmakammare. Tilläggsvis har resultaten i dessa studier jämnförts med andra internationella studier vilka söker bestämma riktningen på magmaflöde genom användning av maximumaxeln i susceptibilitetsellipsoiden.

Place, publisher, year, edition, pages: Luleå: Luleå tekniska universitet, 2010. , 195 p.

Series : Licentiate thesis / Luleå University of Technology, ISSN 1402-1757

Keyword [en] : Natural sciences - Earth sciences

Keyword [sv] : Naturvetenskap - Geovetenskap

Research subject: Applied Geophysics

Identifiers: URN: urn:nbn:se:ltu:diva-17856Local ID: 58a1b530-f2fb-11df-8b36-000ea68e967bISBN: 978-91-7439-191-6 (print)OAI: oai:DiVA.org:ltu-17856DiVA: diva2:990862

Note: Godkänd; 2010; 20101118 (eriper); LICENTIATSEMINARIUM Ämnesområde: Tillämpad geofysik/Applied Geophysics Examinator: Professor Sten-Åke Elming, Luleå tekniska universitet Diskutant: PhD Håkan Mattsson, Geovista, Luleå Tid: Fredag den 17 december 2010 kl 12.30 Plats: E246, Luleå tekniska universitetAvailable from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29Bibliographically approvedAuthor: Eriksson, Per

Source: http://ltu.diva-portal.org/Related documents