In-Home Occupational Performance Evaluation I-HOPE: Äldre personer i Sverige och deras tolkning av aktivitetskorten utifrån ett kulturellt perspektiv – en kvantitativ studieReportar como inadecuado
In-Home Occupational Performance Evaluation I-HOPE: Äldre personer i Sverige och deras tolkning av aktivitetskorten utifrån ett kulturellt perspektiv – en kvantitativ studie - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab. 2017 (Swedish)Independent thesis Basic level (professional degree), 180 HE creditsStudent thesisAlternative title In-Home Occupational Performance Evaluation (I-HOPE): Older people in Sweden and their interpretation of the activity cards from a cultural perspective – a quantitative study (English)

Abstract [sv] : Bakgrund: Andelen äldre i Sverige ökar och därmed samhällets vård- och omsorgskostnader. Det medför ett ökat behov av att främja ett hälsosamt åldrande i det egna hemmet. Samtidigt råder det brist på bedömningsinstrument som dels identifierar problem i aktivitetsutförandet utifrån hela aktivitetstriaden, person, uppgift och miljö, men även utvärderar effekten av interventioner i den fysiska miljön. Dessa faktorer gör In-Home Occupational Performance Evaluation (I-HOPE) till ett intressant alternativ. Syfte: Syftet med studien var att beskriva om aktivitetskorten i I-HOPE motsvarar äldre personers aktiviteter i hemmet utifrån svenska förhållanden samt identifiera behov av att komplettera med ytterligare aktiviteter. Metod: En tvärsnittstudie med en kvantitativ ansats valdes. Totalt deltog 21 personer i studien, 13 kvinnor och åtta män. Den genomsnittliga åldern var 70, 1 år med standardavvikelse 2,7. En elektronisk enkät skapades för att besvara frågor kring aktivitetskorten samt om deltagarna önskade tillföra ytterligare aktiviteter till I-HOPE. Deskriptiv analys av data har tillämpats där tre kategorier togs fram för förtydligande av resultatet som presenterats i löpande text, figur och frekvenstabell. Resultat: Samtliga deltagare upplevde sig självständiga i aktiviteter och majoriteten självskattade sin hälsa som god eller mycket god. Totalt behövde tolv aktivitetskort revideras, åtta på grund av kulturella skillnader och fyra på grund av aktivitetskortens otydlighet. Vidare önskade deltagarna addera totalt tio ytterligare aktivitetskort. Konklusion: Om de tolv aktivitetskorten kan revideras för att tydligare beskriva typiskt svenska aktivitetsformer och de tio önskade aktiviteterna adderas, har I-HOPE ett brett spektrum av aktiviteter att tillgå vid arbetsterapeutiska utredningar i Sverige.

Place, publisher, year, edition, pages: 2017.

Keyword [sv] : Arbetsterapi, Enkätstudie, Bedömningsinstrument, Äldre personer, I-HOPE

National Category : Occupational Therapy

Identifiers: URN: urn:nbn:se:ltu:diva-63690OAI: oai:DiVA.org:ltu-63690DiVA: diva2:1105081

Subject / course: Student thesis, at least 15 credits

Educational program: Occupational Therapist, bachelor’s level

Supervisors : Lundström, Ulrica, UniversitetslektorLuleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab.

Examiners : Larsson-Lund, Maria, ProfessorLuleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab. Available from: 2017-06-02 Created: 2017-06-02 Last updated: 2017-06-02Bibliographically approvedAutor: Eriksson, Peder

Fuente: http://ltu.diva-portal.org/Documentos relacionados