New experimental characterisation methods for solid biomass fuels to be used in combined heat and power generationReportar como inadecuado
New experimental characterisation methods for solid biomass fuels to be used in combined heat and power generation - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Luleå University of Technology, Department of Engineering Sciences and Mathematics, Energy Science.Nordgren, Daniel Luleå University of Technology, Department of Engineering Sciences and Mathematics, Energy Science.Berg, Magnus Vattenfall Research & Development. 2008 (English)In: Proceedings: World Bioenergy 2008 : [Conference & Exhibition on Biomass for Energy, 27 - 29 May 2008, Jönköping - Sweden] / [ed] Johan Vinterbäck, Stockholm: Swedish Bioenergy Association (SVEBIO) , 2008, Vol. Poster sessions, 264-273 p.Conference paper, Published paper (Refereed)

Abstract [en] : The replacement of fossil fuels will lead to an increasing demand for unconventional biofuels. Fuel characterisation to predict combustion properties and facilitate the choice of combustion applications is important to avoid costly and time-consuming mistakes. Traditional methods are developed mainly for coal. Therefore procedures adapted specifically for solid biomass fuels are needed. This work is a survey on approaches for combustion characterisation of biomass developed during the last ten years. Innovative characterisation methods of interest concern: 1) Fuel handling behaviour: grindablility, erosion and abrasion properties. 2) Combustion characterisation: devolatilisation properties (important for ignition and flame stability), char burnout time. 3) Slagging and fouling properties of ash: ash particle formation, ash particle size distribution, ash composition, melting and gasification temperatures, slagging of bottom ash, reducing the risk by mixing with other fuels or using fuel additives and choice of suitable combustion applications for specific fuels. The main conclusions are: 1) a method to measure grindability which takes electric power consumption into account is needed as the Hardgrove Grindability Index used for coal grinding is pointless for biofuels, 2) there is a need to develop convenient low-cost methods to measure slagging and fouling tendencies, devolatilisation kinetcs and char burnout for high heating rates found in fluidised beds and powder burners.

Abstract [sv] : Att ersätta fossilbränslena kommer att öka efterfrågan på okonventionella biobränslen. Det blir viktigt att kunna karakterisera bränslet för att förutse förbränningsegenskaper och underlätta valet av tillämpningar är viktigt för att undvika dyrbara och tidsödande misstag. De traditionella metoderna är i huvudsak utvecklade för kol. Därför finns det ett behov av metoder som är speciellt utformade med tanke på biobränslen. Detta arbete utgör en översikt av metoder för bränslekarakterisering av biomassa som utvecklats under de sista tio åren. De relevanta metoderna behandlar: 1) Bränslehantering: malbarhet, erosiva och abrasiva egenskaper. 2) Bränslekarakteriseirng: devolatilsering (viktigt för antändning och flamstabilitet), tid för koksutbränning. 3) Risker för slaggbildning och beläggningsbildning vid förbränning: bildning av askpartiklar, askpartiklarnas storleksfördelning, asksammansättning, temperaturer för smältning och förgasning, slaggbildning från bottenaska, minskning av riskerna för askrelaterade problem genom inblandning av andra bränslen, användning av bränsleadditiv eller lämpligt val av förbränningstillämpningar för det specifika bränslet. De viktigaste slutsatserna är: 1) Det finns behov av en metod att mäta malbarheten som tar hänsyn till elförbrukningen. Hardgrove index för malbarhet som används för kol är irrelevant för biobränslen; 2) Det finns utvecklingsbehov när det gäller användarvänliga och kostnadseffektiva metoder för att mäta benägenheten för slaggbildning och beläggningsbildning, och för mätning av kinetiken för avgasning och koksförbränning med de höga upphettningshastigheterna i fluidbäddar och pulverbrännare.

Place, publisher, year, edition, pages: Stockholm: Swedish Bioenergy Association (SVEBIO) , 2008. Vol. Poster sessions, 264-273 p.

Research subject: Energy Engineering

Identifiers: URN: urn:nbn:se:ltu:diva-29799Local ID: 366502e0-41f7-11dd-8775-000ea68e967bISBN: 978-91-977624-0-3 (print)OAI: oai:DiVA.org:ltu-29799DiVA: diva2:1003025

Conference: World Bioenergy Conference : 27/05/2008 - 29/05/2008

Note: Godkänd; 2008; 20080624 (guerik)Available from: 2016-09-30 Created: 2016-09-30Bibliographically approvedAutor: Eriksson, Gunnar

Fuente: http://ltu.diva-portal.org/Documentos relacionados