Värdeflödesanalys: En pilotstudie på Finsnickeriet ABReport as inadecuate
Värdeflödesanalys: En pilotstudie på Finsnickeriet AB - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

ORCID iD: 0000-0001-7564-006XEngelmark, Henrik Haller, Martin Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Structural and Construction Engineering. 2010 (Swedish)Report (Other academic)Alternative title Value Stream Mapping : A pilot study at Finsnickeriet AB (English)

Abstract [en] : The background to the report, written under the graduate course Pilot study: Value Stream Analysis, is to assess the method of value stream mapping. The theory that has been used is from the field of Lean Production. The empirical data is gathered on Finsnickeriet in Råneå AB and the report is a case study of a specific product; the balcony door to Älvsbyhus. Data has been collected during two visits to Finsnickeriet and via phone and email. During visits, the interviews and the methodology of learning-to-see was used. The company's own time measurements for the different process steps have also been used. Improvement proposals suggest that the company should continue working on, good order, for example with 5S and marking of storage areas, changing the layout of the painting in order to create a cell, set up time reduction in the plane, and smaller batches whenever possible. We believe that Finsnickeriet must do so in small steps to reduce the risk.Report does not account for other activities such as order preparation, quality issues and affecting the overall result. The errors we are aware of the study is the uncertainty surrounding collection of the cycle and setup times

Abstract [sv] : Bakgrunden till rapporten, skriven inom ramen för doktorandkursen Pilotstudie: Värdeflödesanalys, är att utvärdera värdeflödesanalys metoden. Den teori som använts, finns inom ramen för Lean Production. Empiri har fångats på Finsnickeri i Råneå AB och rapporten behandlar en fallstudie för en specifik produkt; altandörren till Älvsbyhus. Datainsamlingen har skett vid två besök på Finsnickeriet, samt via telefon och mejl. Vid besöken har intervjuer och metodiken i lära-sig-se använts. Finsnickeriets egna tidmätningar för processtegen har också använts. Förbättringsförslagen innebär att företaget föreslås jobba vidare med ordning och reda exempelvis med 5S och markering av lagerytor, förändrad layout vid målningen för att skapa en cell, ställtidsreduktion vid hyvel samt mindre satser när detta är möjligt. Vi anser att Finsnickeriet skall göra detta i små steg för att minska risken för störningar. Rapporten tar inte hänsyn till andra aktivteter som exempelvis ordermottagning, reklamationshantering och som kan påverka utfallet. De felkällor vi är medvetna om i studien är de osäkerheter som råder kring cykel och ställtider.

Place, publisher, year, edition, pages: Luleå: Luleå tekniska universitet, 2010. , 25 p.

Series : Technical report / Luleå University of Technology, ISSN 1402-1536

Keyword [en] : Civil engineering and architecture - Building manufacturing engineering

Keyword [sv] : Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur - Byggproduktionsteknik

Research subject: Timber Structures

Identifiers: URN: urn:nbn:se:ltu:diva-25145Local ID: def56210-7549-11df-ab16-000ea68e967bISBN: 978-91-7439-121-3 (print)OAI: oai:DiVA.org:ltu-25145DiVA: diva2:998197

Projects: TräIN

Note: Godkänd; 2010; 20100611 (jarkko)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2017-03-22Bibliographically approvedAuthor: Erikshammar, Jarkko

Source: http://ltu.diva-portal.org/Related documents