Att känna sig trygg vid intrahospitala transporter av kritiskt sjuka patienter – upplevda behov hos intensivvårdssjuksköterskor med 0-3 års yrkeserfarenhetReport as inadecuate
Att känna sig trygg vid intrahospitala transporter av kritiskt sjuka patienter – upplevda behov hos intensivvårdssjuksköterskor med 0-3 års yrkeserfarenhet - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.Filipsson, Joakim Luleå University of Technology, Department of Health Sciences. 2017 (Swedish)Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesisAlternative title To feel safe during intrahospital transport of critically ill patients- experienced needs of intensive care nurses with 0-3 years of professional experience (English)

Abstract [sv] : Att arbeta som nyutbildad intensivvårdssjuksköterska kan upplevas som väldigt krävande. Det krävs både specificerad kunskap om olika komplexa sjukdomstillstånd och att intensivvårdssjuksköterskan ska kunna hantera den högteknologiska miljön som en intensivvårdsavdelning utgör. När patienter vårdas på intensivvårdsavdelning förekommer olika intrahospitala transporter under vårdtiden, vilket medför ökade risker för patienterna. Tidigare studier visar att det förekommer ett högre antal oväntade händelser och en större otrygghet bland intensivvårdssjuksköterskor med kort arbetserfarenhet av intensivvård i samband med intrahospitala transporter. Syftet med detta examensarbete var att beskriva behov hos intensivvårdssjuksköterskor med mindre än fem års arbetserfarenhet för att känna sig trygga i samband med intrahospitala transporter av kritiskt sjuka patienter. Nio intensivvårdssjuksköterskor med <5 års arbetserfarenhet av intensivvård deltog i studien. Datainsamlingen genomfördes med semistrukturerade intervjuer, vilka sedan analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. Analysen resulterade i tre kategorier: behov av att ha kompetent vårdpersonal med god samarbetsförmåga, behov av att ha en miljö som är anpassad för transporter och behov av att genomföra en omsorgsfull planering för att känna sig förberedd, vilka sedan resulterade i ett tema: behov av att känna kontroll över situationen med stöd från vårdteamet. Resultatet av denna studie visar vikten av att det implementeras en rutin vid intensivvårdsavdelningar för nyutbildade intensivvårdssjuksköterskor som tar anställning vid arbetsplatserna. Största vikten bör läggas på att intensivvårdssjuksköterskor ska omges av ett kompetent vårdteam med en tillåtande miljö, där det finns tid och möjlighet för god och individanpassad handledning.

Place, publisher, year, edition, pages: 2017. , 22 p.

Keyword [en] : critical care nurse, intrahospital transport, needs, confident/safety, nursing, qualitative method

Keyword [sv] : intensivvårdssjuksköterska, intrahospitala transporter, behov, trygghet, omvårdnad, kvalitativ metod

National Category : Nursing

Identifiers: URN: urn:nbn:se:ltu:diva-63789OAI: oai:DiVA.org:ltu-63789DiVA: diva2:1106786

Educational program: Specialist Nursing, Intensive Care

Supervisors : Välivaara, Britt-Marie, UniversitetslektorLuleå University of Technology, Department of Health Sciences.

Examiners : Engström, Åsa, ProfessorLuleå University of Technology, Department of Health Sciences. Available from: 2017-06-08 Created: 2017-06-08 Last updated: 2017-06-08Bibliographically approvedAuthor: Ericsson, Angelica

Source: http://ltu.diva-portal.org/Related documents