Tillgänglighet på särskolors lekplatser – erfarenheter från personalReportar como inadecuado
Tillgänglighet på särskolors lekplatser – erfarenheter från personal - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab. 2017 (Swedish)Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesisAlternative title Accessibility of playground at special needs schools’ – staffs experience. (English)

Abstract [sv] : Syftet med studien var att beskriva särskolepersonalens erfarenheter av tillgänglighet på särskolors lekplatser. För att besvara syftet genomfördes intervjuer på särskolor i fyra kommuner i Stockholms läns landsting. Material analyserades och ur det framkom följande tre kategorier: ”Brister på flera nivåer”, ”Lekplatsen kan bidra till social interaktion” samt ”Ett tungt arbete att vara på lekplatsen”. I analysen framkom att tillgängligheten på särskolors lekplats är undermålig och att redskap på lekplatsen inte är anpassade. Det framkom också att personalen har svårt att kunna lämna barnen själva på lekplatsen eftersom de flesta barn behöver stöd och guidning för att de ska kunna leka på lekplatsen. Vidare framkom det att personalen behöver hjälpa barnen vid lekredskapen vilket var ett fysiskt tungt arbete och ledde till att personalen ibland valde bort aktiviteter. Interaktion mellan barnen är bra på grund av att personalen finns tillgänglig hela tiden och att ett bra samarbete mellan personalen finns.

Abstract [en] : The purpose of the study was to describe the staff's experience of accessibility at special school’s playgrounds. In response to the purpose, interviews were conducted on special schools in four municipalities in Stockholm County Council. Materials were analyzed and the following three categories emerged: Lack on several levels, The playground can contribute to social interaction and A heavy work to support at the playground. The analysis revealed that accessibility to the school's playground is inadequate and that tools in the playground is not adapted. It was also found that staff have difficulty in leaving children alone in the playground because most children need support and guidance to play in the playground. Furthermore, it emerged that the staff needed to help the children at the play equipment, which was a physically demanding work and led to the staff sometimes opting activities. Interaction between the children is good because staff are available all the time and that there is good cooperation between the staff.

Place, publisher, year, edition, pages: 2017. , 21 p.

Keyword [en] : Learning disabilities, children, playground accessibility

National Category : Occupational Therapy

Identifiers: URN: urn:nbn:se:ltu:diva-63669OAI: oai:DiVA.org:ltu-63669DiVA: diva2:1104779

Educational program: Occupational Therapist, bachelor’s level

Supervisors : Prellwitz, Maria, UniversitetslektorLuleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab.

Examiners : Larsson Lund, Maria, ProfessorLuleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab. Available from: 2017-06-09 Created: 2017-06-01 Last updated: 2017-06-09Bibliographically approvedAutor: Carlsson, Cassia

Fuente: http://ltu.diva-portal.org/Documentos relacionados