Cultural Diversity Management: A Study of a Swedish Multinational CompanyReportar como inadecuado
Cultural Diversity Management: A Study of a Swedish Multinational Company - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.Aspvik, Eveline Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences. 2017 (English)Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis

Abstract [en] : Globalization has opened up national borders, which has led to a spread of companies globally and a culturally diverse nature of labor. Efficient cultural diversity management (CDM) has become a significant challenge for organizations and managers have to find ways of managing a cross-cultural staff, as a disregard of cultural dissimilarities is the cause of most failures by cross-national businesses. The literature on diversity management has mainly been focused on domestic models, resulting in a lack of research regarding how this is done in an international context and how multinational companies (MNCs) are answering to an increasingly globalized staff. To address this gap, this study contributes to the existing literature by examining CDM within a MNC. In order to provide a better understanding of how to manage cultural diversity in a multinational company, two research questions were stated, which focused on approaches and managerial skills within CDM. The study was conducted using a qualitative case study approach and data was collected through three semi-structured interviews with managers within a Swedish MNC.The findings showed that the investigated MNC uses five out of seven approaches outlined inprevious literature regarding CDM, whereas four of them are used to some extent and one to agreater extent. Furthermore, the literature outlined 29 managerial skills, whereas the findings supported 12 of them but also contributed with a number of additional managerial skills perceived as necessary. Overall, the findings showed that the investigated MNC both encourages and is positive toward cultural diversity at the workplace.

Abstract [sv] : Gränser mellan länder öppnas upp som ett resultat av globaliseringen, vilket har resulterat i en spridning av företag globalt och en kulturellt varierande arbetskraft. Effektiv hantering av kulturell mångfald har blivit en stor utmaning för företag. Chefer måste hitta sätt att hantera en tvärkulturell arbetskraft eftersom ignorans av kulturella olikheter är orsaken till flest misslyckanden hos gränsöverskridande företag. Litteraturen gällande hantering av kulturell mångfald har i huvudsak fokuserat på inhemska modeller, vilket har resulterat i att det saknas forskning gällande hur detta görs i ett internationellt sammanhang samt hur multinationella företag svarar på en alltmer globaliserad arbetskraft. Denna studie bidrar till den befintliga litteraturen genom att undersöka hur kulturell mångfald kan hanteras inom ett multinationellt företag. För att nå en bättre förståelse för hur man hanterar kulturell mångfald i ett multinationellt företag, formulerades två forskningsfrågor med fokus på tillvägagångssätt och chefliga kompetenser för att hantera kulturell mångfald. Denna studie utfördes genom en kvalitativ fallstudie och data samlades in genom tre semistrukturerade intervjuer med chefer inom ett svenskt multinationellt företag.Resultaten visade att det undersökta multinationella företaget använder fem av sju tillvägagångssätt som är presenterade i tidigare litteratur om CDM, medan fyra av dem används i viss utsträckning och en i större utsträckning. Vidare redogjorde litteraturen för 29 ledarskapskompetenser. Resultaten bekräftade 12 av dem men bidrog även med ett antal ytterligare ledarskapskompetenser som uppfattades som nödvändiga. Sammantaget visade resultaten att det undersökta multinationella företaget både uppmuntrar och är positivt mot kulturell mångfald på arbetsplatsen.

Place, publisher, year, edition, pages: 2017. , 49 p.

National Category : Economics and Business

Identifiers: URN: urn:nbn:se:ltu:diva-64938OAI: oai:DiVA.org:ltu-64938DiVA: diva2:1129394

Subject / course: Student thesis, at least 15 credits

Educational program: Business Administration, bachelor's level

Supervisors : Kordestani, Arash, UniversitetslektorLuleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.

Examiners : Ek Styvén, Maria, Biträdande professorLuleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences. Available from: 2017-08-10 Created: 2017-08-02 Last updated: 2017-08-10Bibliographically approvedAutor: Aspvik, Emma

Fuente: http://ltu.diva-portal.org/Documentos relacionados