Patent Portfolio Analysis a Negotiation Tool: a case study in the automotive industryReportar como inadecuado
Patent Portfolio Analysis a Negotiation Tool: a case study in the automotive industry - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.Grapengiesser, Axel KTH Royal Institute of Technology. 2017 (English)Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis

Abstract [en] : The automotive industry with its highly competitive environment together with high research and development costs is struggling to increase shareholder return. Cross-functional teams are employed to source suppliers which are helping to reduce production and development costs in close cooperation with the other departments. When working in a competitive environment and with external actors, intellectual property becomes increasingly important and organizational effort is directed to increase the generation and usage of such. Patent portfolio analysis is a well-known tool used to extract information from surrounding actors’ patents, which traditionally mainly was used for product development, but has potential to increase gross profit through cross-functional sourcing teams as well. The purpose of this study is to investigate how to implement and use patent portfolio analysis as a cross-functional tool in the automotive industry. In order to fulfill the purpose, a qualitative case study has been conducted including both qualitative interviews, as well as action research in the form of workshops at the case company. The results were analyzed using a tailored framework denominated the system integration model which is a combination of the technology acceptance model and the managing strategy framework. The systems integration model was developed and validated by the researchers during the research process.The research result shows that patent portfolio analysis has a high perceived usefulness but a low actual system use within the studied company, especially in the sourcing department. The main barrier to use patent portfolio analysis cross-functionally was that the intellectual property strategy was not yet fully communicated and linked to the different departments’ objectives. There were also barriers found in the communication between- and the understanding of- each other’s departments, which could be reduced by increased education and promoting clear contact points and guidelines. The final conclusion of this research was that patent portfolio analysis likely could be used cross functionally to map the competitive landscape and increase gross profit by protection innovations through product development and sourcing. 

Abstract [sv] : Fordonssektorn kännetecknas av höga utvecklingskostnader och en konkurrenskraftig marknad där aktörerna strävar mot vinst till aktieägare. För att ge en hög avkastning till aktieägarna så arbetar man i tvärfunktionella team för att minska produktion och utvecklingskostnader samt för att anlita de bästa leverantörerna. Att arbeta i en konkurrenskraftig miljö med externa aktörer gör att immateriella rättigheter blir allt viktigare och företag satsar därför stora resurser för att detta ska hanteras på rätt sätt. Patentportföljanalys är ett välkänt verktyg för att extrahera information från omgivande aktörers patent, vilket traditionellt främst har använts i produktutveckling, men även har potential att öka bruttoresultat genom ett effektivare samarbete över avdelningar i tvärfunktionella inköpsteam.Syftet med denna studie är att undersöka hur man implementerar och använder patentportföljanalys som ett tvärfunktionellt verktyg inom fordonssektorn. För att uppfylla syftet har en kvalitativ fallstudie genomförts genom kvalitativa intervjuer och workshops vid det undersökta företaget. Resultatet analyserades med hjälp av ett skräddarsytt ramverk som forskarna för denna undersökning benämnt som ”the system integration model”. Det här ramverket sammansvetsar den välkända modellen ”technology acceptance model” som syftar till att undersöka acceptans av ny teknik och den välkända modellen ”Managing four processes” som handlar om hur man skapar ett strategiskt management verktyg. ”The system integration model” utvecklades och validerades av forskarna i flera steg under studien.Resultatet visar att patentportföljanalys har en hög uppfattad nytta trots att det är låg systemanvändning i det undersökta företaget i dagsläget, särskilt i inköpsavdelningen. Den största barriären för användandet av patentportföljanalysen verkar vara att företagsstrategin för immateriella rättigheter ännu inte har kommunicerats och kopplats till de olika avdelningarna fullt ut. Det noterades även barriärer i kommunikationen mellan- och förståelsen för- de olika avdelningarna, vilken kan minskas genom utbildning och tydliga kontaktpunkter och riktlinjer. Den här undersökningen indikerar ytterligare på att patentportföljanalys är användbart i tvärfunktionella team då det ger möjligheten att kartlägga konkurrenslandskapet, säkra produkt- och eftermarknadsexklusivitet och förbättra leverantörsavtal, vilket i sin tur kan öka bruttovinsten.

Place, publisher, year, edition, pages: 2017. , 46 p.

Keyword [en] : Patent portfolio analysis, Cross-functional tool, System integration model, Intellectual property in Sourcing, Intellectual property in Purchasing

Keyword [sv] : Patent portfölj analys, Tvärfunktionella team, Immateriella rättigheter i inköp

National Category : Engineering and Technology

Identifiers: URN: urn:nbn:se:ltu:diva-64490OAI: oai:DiVA.org:ltu-64490DiVA: diva2:1115036

Subject / course: Student thesis, at least 30 credits

Educational program: Industrial and Management Engineering, master's level

Supervisors : Per-Erik, Eriksson, ProfessorLuleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.

Examiners : Thorgren, Sara, ProfessorLuleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences. Available from: 2017-06-26 Created: 2017-06-26 Last updated: 2017-06-26Bibliographically approvedAutor: Asp, Jennifer

Fuente: http://ltu.diva-portal.org/Documentos relacionados