Les interfícies web dels OPAC en les bibliotheques universitàries espanyolesReportar como inadecuado
Les interfícies web dels OPAC en les bibliotheques universitàries espanyoles - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-contributor: Facultad de Filosofia y Letras

xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-area: Biblioteconomia y Documentacion

Abstract: Es realitza una primera aproximació a l’anàlisi i a l’avaluació de les interfícies web de les biblioteques universitàries. Per fer-ho se’n seleccionen cinc, cadascuna de les quals empra un sistema de gestió bibliotecària diferent. Les biblioteques universitàries elegides han estat: Universidad Autónoma de Madrid (UNICORN), Universitat de Barcelona (VTLS), Universidad Complutense de Madrid (INNOPAC), Universidad de La Rioja (ABSYS) i Universitat de València (IPAC). Tenint en compte la literatura sobre avaluació d’interfícies en sistemes de recuperació d’informació en general i en OPAC en particular, s’apliquen dos paràmetres fonamentals: les prestacions de recerca a les quals dóna accés la interfície, per una banda, i les característiques de la pròpia interfície, per l’altra. Els resultats evidencien un comportament millor de les interfícies dels catàlegs en línia gestionats per SIGB (Sistemes de Gestió Bibliotecària) moderns

xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-desfisica: P. 77-92

xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-peerreviewed: SI

Publisher: Col.legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya

xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-citation: Item, 2002, n. 31

URI: http://hdl.handle.net/10612/2897

Date: 2002-05-22

xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-tipo: info:eu-repo/semantics/article

Subject: Biblioteconomía

xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-palclave: Interfaces OPAC Bibliotecas universitarias Evaluación

xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-accessRights: info:eu-repo/semantics/openAccess

Autor: Alvite Díez, María Luisa;Rodríguez Bravo, Blanca

Fuente: http://buleria.unileon.es/xmlui/handle/10612/2897Documentos relacionados