Niektoré hospodárske a sociálne problémy, súvisiace s privatizáciou a dekolektivizáciou poľnohospodárstva na SlovenskuReport as inadecuate
Niektoré hospodárske a sociálne problémy, súvisiace s privatizáciou a dekolektivizáciou poľnohospodárstva na Slovensku - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

1 SAS - Slovak Academy of Science Bratislava

Résumé : Abychom pochopili proces a současný stav změn ve strukurách a v osobním vlastnictví v rámci slovenské zemědělské ekonomiky, je podle autora nezbytně nutné situaci vnímat z pohledu systémových změn jako celku. Je tedy dobré si uvědomit, že sociální a politický systém prošel v nedávné době změnami a změnám podléhá i nadále. Ekonomické prostředí včetně restrukturace, zemědělské produkce i zemědělské politiky a způsobů jejího financování se neustále mění a aktuálně probíhá privatizace půdy a zemědělského vlastnictví. V tomto článku autor na základě empirických dat spěje k závěru, že se ekonomická situace ve slovenském zemědělství zlepšuje.

cs en

keyword : Slovensko Dekolektivizace Privatizace půdy Postkomunismus Socialismus

Keywords : Transfer of property Decolectivization Privatization of the land Socialism Slovakia Postcommunism

Author: Zdeněk Šťastný -

Source: https://hal.archives-ouvertes.fr/DOWNLOAD PDF
Related documents