Modifikacija OFD metode za utvrđivanje karakteristika novinskog proizvodaReportar como inadecuado
Modifikacija OFD metode za utvrđivanje karakteristika novinskog proizvoda - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Technical gazette, Vol.24 No.3 June 2017. -

Razvoj tehnologije i novih medija izravno utječe na novinsku industriju i rezultira padom naklada novinskih izdanja. Kako bi se osigurala održivost te smanjili troškovi u novinskoj proizvodnji pristupa se traženju pogodnih metoda i alata za unapređenje sustava upravljanja kvalitetom. Poznati sustavi upravljanja kvalitetom poput ISO 9001, TQM, Lean proizvodni koncept, te QFD metoda – evaluacija funkcije kvalitete sveprisutni su u različitim proizvodnim sustavima. Svaki proizvodni sustav, pa tako i proizvodni sustav novina mora zadovoljiti potrebe kupca ali i svih drugih zainteresiranih dionika – zaposlenika, vlasnika, dobavljača itd. Iako se QFD metoda uglavnom koristi za razvoj novog proizvoda, u radu se istražuje mogućnost primjene u novinskoj proizvodnji. Ispitivanjem efekata pojedinih alata u pojedinim segmentima sustava novinske proizvodnje i njihovom prilagodbom, razvijena je nova metoda – modificirana QFD testirana u novinskim tiskarama u kojima je provedeno istraživanje. Metoda se može primijeniti u novinskim tiskarama koje će na taj način proizvodne procese učiniti učinkovitijim i osigurati održivo poslovanje.

QFD metoda, karakteristike novinskog proizvoda , evaluacija sustava upravljanja kvalitetomAutor: Diana Milčić - ; University of Zagreb, Faculty of Graphic Arts, Getaldićeva 2, 10000 Zagreb, Croatia Jakov Borković - ; Alter

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados