Eksperimentalno i numeričko istraživanje mehaničkog ponašanja umjetnog kuka od legure titanaReportar como inadecuado
Eksperimentalno i numeričko istraživanje mehaničkog ponašanja umjetnog kuka od legure titana - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Technical gazette, Vol.24 No.3 June 2017. -

U ovom radu prikazano je eksperimentalno i numeričko istraživanje mehaničkog ponašanja umjetnog kuka od legure titana. Eksperimentalno istraživanje je bazirano na standardnim metodama ispitivanja mehaničkih svojstava i na primjeni tehnike digitalne korelacije slike, dok je metoda konačnih elemenata MKE primijenjena u numeričkim simulacijama. Umjetni kuk je izvađen iz pacijenta prilikom revizijske operacije kako bi se iskoristio kao uzorak za ispitvanja. Konstriuran je adapter za ispitivanje takvog uzorka kajo bi se dobili uvjeti što sličniji realnim. Za MKE analizu napravljen je model cijelog ispitavnog sklopa. Dobiveni rezultati ukazuju na dobru sukladnost eksperimentalnog i numeričkog istraživanja.

digitalna korelacija slike; metoda konačnih elemenata; Ti-6Al-4V legura; umjetni kukAutor: Katarina Čolić - ; University of Belgrade, Innovation Center of Faculty of Mechanical Engineering, Kraljice Marije 16, 11 000 B

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados