Model za izbor strategije razvoja distributivnih sustava za prirodni plin baziran na AHP-DEA metodamaReportar como inadecuado
Model za izbor strategije razvoja distributivnih sustava za prirodni plin baziran na AHP-DEA metodama - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Technical gazette, Vol.24 No.3 June 2017. -

U radu je prikazan inovativni pristup u odabiru strategije razvoja plinskog distribucijskog sustava na temelju formiranog modela. U radu je primijenjen analitički hijerarhijski proces AHP koji kao jedan od kriterija za odabir distribucijskog sustava kojeg će se dalje razvijati, ima tehničku efikasnost sustava ocijenjenu pomoću DEA data envelopment analysis metodologije. Ovu metodologiju regulatorna tijela koriste u svojoj praksi u procesu regulacije cijena. Formirani model se može primjenjivati i za druge djelatnosti osim energetskih jer daje listu prioriteta koja omogućava odabir koji distribucijski sustav dalje razvijati. Osim uobičajenih tehno-ekonomskih analiza koje služe za procjenu da li određeni sustav razvijati ili ne, u radu je prikazan model zasnovan na višekriterijskoj analizi koja obuhvaća tehničke i ekonomske parametre, te alate koji se koriste u regulatornoj praksi, što predstavlja novi pristup u odlučivanju u sektoru prirodnog plina.

analitički hijerarhijski proces; analiza efikasnosti; DEA; distribucija prirodnog plina; linearno neparametarsko programiranjeAutor: Branka Tubin-Mitrović - ; Energy Agency of the Republic of Serbia, Terazije 5, 11000 Belgrade, Serbia Mirjana Misita - orcid.org

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados