Numeričko i eksperimentalno određivanje faktora koncentracije naprezanja na modelu cijevne račveReportar como inadecuado
Numeričko i eksperimentalno određivanje faktora koncentracije naprezanja na modelu cijevne račve - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Technical gazette, Vol.24 No.3 June 2017. -

Predmet ovog rada je ispitivanje struktura složene geometrije, odnosno analiza naprezanja modela cijevne račve A6 trećeg cjevovoda u hidroelektrani Perućica, Nikšić. Analiza stanja naprezanja modela cijevne račve provedena je numeričkom metodom konačnih elemenata i eksperimentalnim metodama. Metodom konačnih elemenata definiran je 3D model cijevne račve. Numeričkim putem određena su kritična mjesta na modelu, odnosno mjesta najveće koncentracije naprezanja. Mjerne trake su pozicionirane na identificirane kritične zone. Izmjerene vrijednosti naprezanja metodom mjernih traka potvrdile su vrijednosti dobivene metodom konačnih elemenata. Mjerenja su provedena i uporabom 3D optičke beskontaktne metode koja se bazira na digitalnoj korelaciji slika. Tom metodom se može dobiti cjelokupno 3D polje naprezanja, odnosno ona omogućava bolje razumijevanje kompleksnih struktura kao što su cijevne račve. Cilj ovog rada je bio određivanje faktora koncentracije narezanja na modelu cijevne račve uporabom numeričkog i eksperimentalnog pristupa.

faktor koncentracije naprezanja; konačni elementi; mjerne trake; model cijevne račve; 3D DIC metodaAutor: Darko Bajić - ; University of Montenegro, Faculty of Mechanical Engineering, Džordža Vašingtona bb, 81000 Podgorica, Monteneg

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados