Kvazi-dimenzijski model dizelskog motora s direktnim izračunom tlaka i temperature u cilindruReportar como inadecuado
Kvazi-dimenzijski model dizelskog motora s direktnim izračunom tlaka i temperature u cilindru - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Technical gazette, Vol.24 No.3 June 2017. -

U ovom radu prikazan je kvazi-dimenzijski numerički model, implementiran u prethodno razvijeni 0D model. Prikazani model koristi direktan izračun jednadžbi za prirast tlaka i temperatura zona u cilindru, bez upotrebe numeričkih iteracija koje su uobičajene za ove modele. U modelu je prikazan proces usrednjavanja iz seta malih paketa volumena mlaza goriva u veliki paket, što je nužna pretpostavka numeričke stabilnosti modela. Model koristi oko pedeset podmodela. Simulacije su provedene za četiri najosjetljivija radna parametra u cilindru motora. Direktno rješavanje jednadžbi prirasta tlaka i temperature u cilindru, u kombinaciji sa usrednjavanjem paketa mlaza goriva, predstavlja doprinos u kvazi-dimenzijskom modeliranju procesa u dizelskom motoru.

dizelski motor; emisije; izgaranje; kvazi-dimenzijski fenomenološki model; mlaz gorivaAutor: Vedran Mrzljak - orcid.org-0000-0003-0323-2600 ; Faculty of Engineering, University of Rijeka, Vukovarska 58, 51000 Rijeka, Croat

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados