Konstrukcija PID regulatora zasnovanog na PSO za sustav pretvorbe energije pomoću stlačenog zrakaReport as inadecuate
Konstrukcija PID regulatora zasnovanog na PSO za sustav pretvorbe energije pomoću stlačenog zraka - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Technical gazette, Vol.24 No.3 June 2017. -

U ovom se radu predlaže optimalni kontrolni algoritam za rješavanje problema niske performanse zbog nelinearnih značajki pneumatskog motora u sustavima za pretvorbu energije pomoću stlačenog zraka. Učinkovitost predloženog algoritma se ispituje na sustavu za pretvorbu energije koji uključuje kompresor, proporcionalni ventil, pneumatski motor PM, generator istosmjerne struje s trajnim magnetom PMDC i kontrolnu karticu. Kontrolna funkcija sustava provodi se pogonjenjem proporcionalnog ventila s kontrolnim signalima što se postiže ovisno o greški napona na izlazu PMDC generatora. U toj konstrukciji, optimalni proporcionalni-integralni-derivativni PID regulator izravno podešava vlastite parametre pojačanja algoritmom optimizacije roja čestica - particle swarm optimization PSO u skladu s radnim uvjetima primijenjenog sustava. U svrhu promatranja učinaka PID-regulatora zasnovanog na PSO na rad sustava, sustav za pretvorbu energije se kontrolira PID regulatorom diskretnog vremena. Eksperimentalni rezultati pokazuju da PID regulator zasnovan na PSO osigurava robustniju regulaciju rada nego PID regulator diskretnog vremena kod različitih radnih uvjeta.

algoritam optimizacije roja čestica; optimalni PID regulator; pneumatski motor; pretvorba energije pomoću stlačenog zrakaAuthor: Ismail Atacak - orcid.org-0000-0002-6357-0073 ; Gazi University, Technology Faculty, Computer Eng. Dept., 06500, Teknikokullar, A

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents