Numeričko predviđanje aerodinamične buke koja se generira na projektilu pri malim Mahovim brojevimaReport as inadecuate
Numeričko predviđanje aerodinamične buke koja se generira na projektilu pri malim Mahovim brojevima - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Technical gazette, Vol.24 No.3 June 2017. -

Rad predstavlja numeričko predviđanje aerodinamične buke koja se generira s projektila. Simulacija turbulentnog strujanja je urađena rješavanjem Navier-Stoksove jednadžbe za nestlačiv fluid, gde je turbulencija modelirana metodom orthogonalne podgrupne ljestvice OSGS s dinamičkim podljestvicama. Zbog usporedbe, ista simulacija je urađena i s metodom LES Large Eddy Simulation. Pokazano je kako simulacija turbulentnog strujanja utječe na predviđanje akustičnih izvora koji su izračunati Lighthill analogijom. Translacija s vremenskog područja ka frekventnom području je urađena s DFT Direct Fourier Transform, što dovodi do manje uporabe memorije. Akustični izvori su korišteni u nehomogenoj Helmholtz jednadžbi da bi se simuliralo širenje tlaka u područje. Pokazano je da ova metoda dovodi do bolje prezentacije spektra. Općenito, bolje predviđanje energetskog transfera između malih i velikih vrtloga dati će mogućnost bolje i snažnije prezentacije akustičnog izvora. Ovakvi izvori će promjeniti širenje vala u akustičnom polju.

aeroakustika; buka; direktna Furijeova transformacija; Litghill analogija; nehomogena Helmholtz jednadžba; ortogonalna SGS metoda s dinamičkim podljestvicamaAuthor: Vladimir Jazarević - orcid.org-0000-0002-9882-5822 ; University of Belgrade, Marka Oreškovića 12, 11000 Belgrade, Serbia Bošk

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents