Monte Carlo simulacija u procjeni mjerne nesigurnosti krivulje plastičnog tečenja dobivene modificiranim hidrauličkim udubljivanjemReportar como inadecuado
Monte Carlo simulacija u procjeni mjerne nesigurnosti krivulje plastičnog tečenja dobivene modificiranim hidrauličkim udubljivanjem - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Technical gazette, Vol.24 No.3 June 2017. -

U radu je provedena procjena mjerne nesigurnosti rezultata mjerenja korištenih za određivanja krivulje plastičnog tečenja u postupku modificiranog hidrauličnog udubljivanja. Postupak modificiranog hidrauličnog udubljivanja je novo razvijena metoda koja služi za snimanje krivulje plastičnog tečenja materijala, a temelji se na klasičnom postupku hidrauličnog udubljivanja. Na eksperimentalnom postavu pomoću kojeg je moguće provesti oba navedena postupka snimljena je krivulja plastičnog tečenja aluminija. Pretpostavljeno je membransko stanje naprezanja materijala te je izveden uvjet plastičnog tečenja materijala koji je neophodan za snimanje krivulje plastičnog tečenja. Eksperimentalno dobivena krivulja plastičnog tečenja uspoređena je sa standardiziranom krivuljom plastičnog tečenja. Procjena mjerne nesigurnosti provedena je primjenom Monte Carlo simulacije.

krivulja plastičnog tečenja; mjerna nesigurnost; modificirano hidraulično udubljivanje; Monte Carlo simulacijaAutor: Petar Piljek - orcid.org-0000-0003-3328-1497 ; Department of Technology, Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados