Dynamika obsahu dusíka v nadzemnej fytomase trávnika po hnojení rôznych foriem hnojívReportar como inadecuado
Dynamika obsahu dusíka v nadzemnej fytomase trávnika po hnojení rôznych foriem hnojív - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Journal of Central European Agriculture, Vol.18 No.2 June 2017. -

Cieľom pokusu bolo zistiť dynamiku obsahu dusíka N v nadzemnej fytomase trávnika po hnojení rôznych foriem hnojív v bezzávlahových podmienkach. Pokus sa realizoval v teplých a suchých podmienkach Nitry Slovenská republika. V experimente sa sledovalo 7 variantov: 1. Bez hnojenia, 2. Liadok amónny s dolomitom, superfosfát, draselná soľ, 3. Trávnikové hnojivo, 4. Pomaly pôsobiace hnojivo SRF NPK 14–5–14 + 4CaO + 4MgO + 7S, 5. Obaľované hnojivo Duslocote

NPK S 13-9-18 + 6S, 6. Organické hnojivo Condit 5-1-1 a 7. Organické hnojivo Veget 3-2-1. Na začiatku vegetačných sezón malo použitie obaľovaného hnojiva Duslocote mala pomalý nástup účinku. Opačný trend malo použitie organického hnojiva na obsah dusíka v nadzemnej fytomase trávnika. Koncentrácia dusíka bola štatisticky vyššia na variantoch hnojených anorganickými hnojivami a organickým hnojivom Condit 5-1-1 33,727 mg*kg-1 – 36,737 mg*kg-1 ako na nehnojenom trávniku 28,446 mg*kg-1. Zistili sme vyššiu koncentráciu dusíka v nadzemnej fytomase po aplikácii organického hnojiva Condit 5-1-1 na trávnik ako po hnojení anorganických hnojív.

dusík; hnojenie; trávnikAutor: Peter HRIC - ; Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops, Faculty of Agrobiology and Food Resources, Slovak University

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados