Zdrava prehrana - značajna resursna osnovica zdravstvenog turizmaReport as inadecuate
Zdrava prehrana - značajna resursna osnovica zdravstvenog turizma - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Tourism and hospitality management, Vol.2 No.2 December 1996. -

Zdravu hranu sačinjavaju pojedine komponente u svakodnevnoj prehrani, a pod zdravom prehranom se podrazumijevaju dobro izbalansirani dnevni obroci koji u sebi sadrže potrebne količine i međusobne odnose bjelančevina, ugljikohidrata, masti, vitamina i minerala, uz uvjet da ne sadrži štetne tvari kojima se može poremetiti dobro fizičko i psihičko zdravlje čovjeka.

Novija saznanja o prehrani ukazuju da je prošlo vrijeme kada se nastojalo zadovoljiti prehranu količinski. Sada se velika pažnja poklanja planiranju uravnotežene prehrane s točno utvrđenim količinama masti, šećera, kolesterola i soli.

Suvremeno ugostiteljstvo bi trebalo uz normative u jelovnicima unositi energentsku i nutricionu vrijednost svakog jela, kako bi potrošač mogao birati onu hranu koja će odgovarati njegovom spolu, starosti, tjelesnoj snazi, fizičkom radu, rekreaciji i zdravstvenom stanju.

zdrava prehrana; zdrava hranaAuthor: Borislav Šimundić - ; Hotelijerski fakultet Opatija, Sveučilište u Rijeci, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents