Profiliranje kriminalaca iz grupe bijelih ovratnikaReportar como inadecuado
Profiliranje kriminalaca iz grupe bijelih ovratnika - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Criminalistic theory and practice, Vol.4. No.1-2017. March 2017. -

Cilj rada je identificiranje kriminalnih aktivnosti tipičnih za ‘’bijele ovratnike’’, uz sociodemografska i psihološka obilježja ove grupe zaposlenika-počinitelja. Pregledom literature i statističkih podataka, utvrđeno je da su počinitelji ove vrste obično: oženjeni muškarci četrdesetih godina koji pripadaju bjelačkoj populaciji, i to visoke inteligencije i socioekonomskog statusa; narcisoidni oportunisti, utilitaristi, hedonisti, te osobe sklone manipulaciji i pretjeranom upravljanju dojmovima o sebi. Ove osobe nerijetko spadaju u grupu emocionalno stabilnih ekstraverata, koji većinom pokazuju otvorenost za nova iskustva. Pored toga, sebe percipiraju kao savjesne osobe. Različite su kriminalne radnje za koje ovi počinitelji odgovaraju pred zakonom: podmićivanje, pronevjere, falsificiranje, prevare, utaje poreza

. Kriminalci iz grupe ‘’bijelih ovratika’’ najčešće su motivirane pohlepom, korištenjem prilike koja im se ukazala, sviješću da ih je teško uhvatiti i uvjerenjem da posjeduju sposobnosti i vještine potrebne za određenu prevaru. Za njih je karakteristično korištenje racionalizacije i neutralizacije, kao mehanizama opravdavanja svojih nedjela. Natjecateljska, nemilosrdna organizacijska klima i toleriranje etički upitnih taktika poslovanja mogu ih dodatno motivirati za vršenje nedozvoljenih aktivnosti.

kriminal; -bijeli ovratnici-; korporativni kriminal; psihološko profiliranje; psihopatija; narcisoidnostAutor: Selman Repišti - ; Bosna i Hercegovina

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados