Problematika praktične uporabe videonadzora u privatnom sektoru u Saveznoj Republici NjemačkojReportar como inadecuado
Problematika praktične uporabe videonadzora u privatnom sektoru u Saveznoj Republici Njemačkoj - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Criminalistic theory and practice, Vol.4. No.1-2017. March 2017. -

U ovom radu bavit ćemo se problematikom praktične uporabe videonadzora u privatnom sektoru u Saveznoj Republici Njemačkoj. Tako ćemo se osvrnuti na povijesni razvoj sustava videonadzora u Njemačkoj, s obzirom kako je ova tehnologija razvijena od strane kompanije Siemens AG tijekom drugog svjetskog rata i instalirana po prvi puta baš u Njemačkoj davne 1942. godine, kao i u svijetu općenito. Uvodno ćemo se osvrnuti na tehnologiju suvremenih sustava za videonadzor. Nadalje ćemo se baviti općim pravnim temeljima za videonadzor u Njemačkoj, načelima koja se primjenjuju vezano za ovu problematiku načelo reciprociteta i načelo proporcinalnosti, prostornim određenjem videonadzora, videonadzorom na javnim prostorima, videonadzorom na radnom mjestu, vremenskim određenjem videonadzora retencijom ili vremenom čuvanja snimljenog videomaterijala, lažnim kamerama tzv. „atrapama- tj. lažnim videonadzorom, uporabom skrivenih kamera u svrhu tajnog videonadzora, te konačno i suodlučivanjem radničkih vijeća vezano za uvođenje videonadzora, što je njemačka posebnost koju ne nalazimo u Republici Hrvatskoj, ali rješenje koje bi se moglo de lege ferenda uvesti u naše radno zakonodavstvo.

videonadzor; Njemačka; kamera; radno mjesto; javni prostor; radničkovijećeAutor: Tilen Belović - ; Loss Prevention, Amazon Germany

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados