PRIJEDLOG MODELA ZA MJERENJE I OCJENJIVANJE REZULTATA POSLOVANJA HOTELA U SUSTAVU KVALITETEReportar como inadecuado
PRIJEDLOG MODELA ZA MJERENJE I OCJENJIVANJE REZULTATA POSLOVANJA HOTELA U SUSTAVU KVALITETE - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Tourism and hospitality management, Vol.11 No.1 June 2005. -

Kod uvođenja se i primjene suvremenih sustava mjerenja i ocjenjivanja rezultata poslovanja mogu koristiti i modeli poslovne izvrsnosti. Predloženi sc model za mjerenje i ocjenjivanje rezultata poslovanja u ovom radu temelji na EFQM modelu poslovne izvrsnosti. On predstavlja samo jedan od mogućih modela što je i u skladu sa zahtjevima EFQM modela poslovne izvrsnosti koji definira koje aspekte rezultata poslovanja treba pratiti i ocjenjivati, ali ne i na koji način.

poslovna izvrsnost; EFQM model poslovne izvrsnostiAutor: Ana-Marija Vrtodušić Hrgović - orcid.org-0000-0001-6679-3742 ; Faculty of tourism and hospitality management, University of Ri

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados