UPRAVLJANJE POSLOVNIM REZULTATOM PROGRAMSKI UPRAVLJIVIM WEB ČVOROM, TEMELJENOM NA ANALIZI LOG DATOTEKE IMPLEMENTACIJA DDWS MODELA PUTEM WLE PROGRAMSKOG RJEŠENJAReportar como inadecuado
UPRAVLJANJE POSLOVNIM REZULTATOM PROGRAMSKI UPRAVLJIVIM WEB ČVOROM, TEMELJENOM NA ANALIZI LOG DATOTEKE IMPLEMENTACIJA DDWS MODELA PUTEM WLE PROGRAMSKOG RJEŠENJA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Tourism and hospitality management, Vol.11 No.1 June 2005. -

Analiza log datoteke omogućuje jedinstveno i stalno prikupljanja podataka o ponašanju posjetitelja određenih web stranica. Naime, za svaku je tvrtku, odnosno poslovni sustav od

izuzetne važnosti prikupiti što više korisnih informacija i detalja o interesu korisnicika svojih proizvoda i usluga. Činjenica je da se trendovi u svijetu sve dinamičnije mijenjaju i da ih je sve teže pratiti. U skladu sa time, jednom kreirane web stranice ne predstavljaju završen zadatak. Njihovo dotjerivanje, reorganiziranje mora biti stalan proces i to po mogućnostima u skladu sa dinamikom promjena na tržištu potražnje. Kroz daljnji tijek ovoga rada implementacijom će se predstaviti model permanentnog sustavnog praćenja, analiziranja i reorganiziranja web čvora, upravljivog prema ponašanju, odnosno aktivnostima korisnika u sklopu istoga. Za tu je svrhu pribavljen «postojeći, živi» sustav koji je za potrebe testiranja instaliran na lokalno računalo IIS Server, Web baza, Web čvor HTZ-a. Funkcionalnošću WLE programskog riješenja obrazložit će se predstavljeni koncept stalne dinamike web čvora kao MMIM-a koji prema konceptu stalne dinamike može znatno utjecati na poboljšanje poslovnog rezultata.

web čvor; analiza; implementacija; permanentna dinamika; poslovni rezultat; HTZAutor: Mislav Šimunić - ; Faculty of tourism and hospitality management, University of Rijeka, Opatija, Croatia

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados