MODEL UVOĐENJA OBRAČUNA TROŠKOVA PROCESA U HOTELSKU INDUSTRIJUReport as inadecuate
MODEL UVOĐENJA OBRAČUNA TROŠKOVA PROCESA U HOTELSKU INDUSTRIJU - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Tourism and hospitality management, Vol.11 No.1 June 2005. -

Uslužni sektor ubrzo nakon proizvođačkog bilježi implementaciju obračuna troškova procesa. To se posebno odnosi na zdravstvene, financijske, obrazovne, osiguravateljske

institucije ali ne i na hotelska pouzeća. Uvođenjem obračuna troškova procesa hotelski menadžeri će znati koja im je usluga najprofitabilnija, koji su gosti najprofitabilniji te koje

sve procese konzumiraju određene grupe gostiju. Fokusiranje na procese povećati će kvalitetu usluga i poboljšati profitabilnost tržišnih segmenata hotela. Klasifikacija procesa

na one koji stvaraju i koji ne stvaraju vrijednost pridonijeti će da sc dugoročno smanje troškovi nekorisnih procesa, izluče procesi koji uzrokuju nepotrebne troškove, koji su

neučinkoviti ili se mogu poboljšati.

obračun troškova procesa u hotelskoj industriji, profitabilnost tržišnih segmenata, konceptualni model uvođenja obračuna troškova procesa u hoteluAuthor: Sandra Janković - orcid.org-0000-0003-0826-9461 ; Faculty of tourism and hospitality management, University of Rijeka, Opatija,

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents