PREUSTROJ POSLOVNIH I PROCESNIH FUNKCIJA HOTELAReportar como inadecuado
PREUSTROJ POSLOVNIH I PROCESNIH FUNKCIJA HOTELA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Tourism and hospitality management, Vol.11 No.1 June 2005. -

Kao odgovor na rastuću konkurenciju, menadžment hotela mora razviti nove grupe hotelskih usluga i svoju ponudu usredotočiti na određene segmente turističkog tržišta. Iz toga slijedi da se tržišna segmentacija turističkog tržišta ogleda u organizacijskoj segmentaciji. Svaka organizacija poslovnih funkcija i radnih procesa koji se odvijaju u hotelu, odraz je cilja zbog kojeg je ustanovljena i okolnosti u kojima djeluje. Prvi preduvjet razumijevanja te organizacije je razumijevanje novih konkurencijskih utjecaja i modernih upravljačkih metoda koje se javljaju u rastućem opsegu. Mijenjanje tradicionalne organizacije u modemu organizaciju, danas je jedan od najvećih izazova hotelskom menadžmentu. Kroz proces poslovnog reinženjeringa i usredotočenje na odvijanje poslovnih procesa, posao menadžmcnta izvršit će se uspješnije, naročito ako se imaju na umu organizacijske implikacije koje sa sobom donosi.

hotel; poslovne funkcije; procesne funkcije; preustrojAutor: Vlado Galičić - ; Faculty of tourism and hospitality management, University of Rijeka, Opatija, Croatia

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados