UTVRĐIVANJE POSTOJEĆEG STANJA NA PODRUČJU RAČUNOVODSTVA LIZINGA U HOTELIJERSTVU HRVATSKEReportar como inadecuado
UTVRĐIVANJE POSTOJEĆEG STANJA NA PODRUČJU RAČUNOVODSTVA LIZINGA U HOTELIJERSTVU HRVATSKE - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Tourism and hospitality management, Vol.11 No.1 June 2005. -

Lizing kao oblik financiranja ima određene prednosti koje mogu bili značajne za hotelijersku djelatnost, a posebno za hotelska poduzeća sa sezonskim karakterom poslovanja. Rezultati istraživanja prezentiraju postojeće stanje korištenja lizinga u hotelijerskun poduzećima u Hrvatskoj, vrste imovine koje se koriste na lizing te način računovodstvenog evidentiranja lizinga kao i oblik i učestalost prezentiranja informacija o lizingu internim i eksternim korisnicima.

lizing; računovodstvo lizingaAutor: Dubravka Vlašić - orcid.org-0000-0002-7115-0810 ; Faculty of tourism and hospitality management, University of Rijeka, Opatija,

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados