UTVRĐIVANJE POSTOJEĆEG STANJA NA PODRUČJU RAČUNOVODSTVA LIZINGA U HOTELIJERSTVU HRVATSKEReport as inadecuate
UTVRĐIVANJE POSTOJEĆEG STANJA NA PODRUČJU RAČUNOVODSTVA LIZINGA U HOTELIJERSTVU HRVATSKE - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Tourism and hospitality management, Vol.11 No.1 June 2005. -

Lizing kao oblik financiranja ima određene prednosti koje mogu bili značajne za hotelijersku djelatnost, a posebno za hotelska poduzeća sa sezonskim karakterom poslovanja. Rezultati istraživanja prezentiraju postojeće stanje korištenja lizinga u hotelijerskun poduzećima u Hrvatskoj, vrste imovine koje se koriste na lizing te način računovodstvenog evidentiranja lizinga kao i oblik i učestalost prezentiranja informacija o lizingu internim i eksternim korisnicima.

lizing; računovodstvo lizingaAuthor: Dubravka Vlašić - orcid.org-0000-0002-7115-0810 ; Faculty of tourism and hospitality management, University of Rijeka, Opatija,

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents