UPRAVLJANJE POSLOVNIM REZULTATOM PROGRAMSKI UPRAVLJIVIM VEB ČVOROM, TEMELJENOM NA ANALIZI LOG DATOTEKEReportar como inadecuado
UPRAVLJANJE POSLOVNIM REZULTATOM PROGRAMSKI UPRAVLJIVIM VEB ČVOROM, TEMELJENOM NA ANALIZI LOG DATOTEKE - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Tourism and hospitality management, Vol.11 No.1 June 2005. -

Marketing putem Web stranica omogućuje jedinstvenu mogućnost stalnog prikupljanja podataka o ponašanju posjetitelja tih web stranica. Naime, za svaku je tvrtku, odnosno poslovni sustav od izuzetne važnosti prikupiti što više korisnih informacija i detalja o korisnicima svojih proizvoda i usluga. Činjenica je da se trendovi u svijetu sve dinamičnije mijenjaju i da ih je sve teže pratiti. U skladu sa time, jednom kreirane web stranice ne predstavljaju završen zadatak. Njihovo dotjerivanje, reorganiziranje mora biti stalan proces i to po mogućnostima u skladu sa dinamikom promjena na tržištu potražnje. No, to često i nije tako trivijalno izvedivo. Kroz daljnji tijek ovoga rada predstavit će se model permanentnog sustavnog praćenja, analiziranja i reorganiziranja web čvora, «upravljivo» prema ponašanju, odnosno aktivnostima korisnika web stranica. Da bi se to postiglo potrebno je imati jasan uvidu u sve clemente web stranica i njihove karakteristike. Kako bi

se moglo pratiti, analizirati i manipulirati sa web stranicama potrebno je jasno razumjeti log datoteku, njenu strukturu, stohastičnost, te iznaći načine za njeno logičko i funkcionalno programski vođeno uređivanje i iskorištavanje o čemu će više riječi biti u narednim djelovima ovoga rada, nakon što se definira kvalitatvni pristup izrade web čvora kao MmIM-a čiji oblik egzistiranja mora utjecati na poboljšanje poslovnog rezultata.

web čvor; log datoteka; analiza; dinamika; WebLogExplorerAutor: Mislav Šimunić - ; Faculty of tourism and hospitality management, University of Rijeka, Opatija, Croatia

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados