PROCJENJIVANJE RADNE USPJEŠNOSTI U HOTELSKOJ INDUSTRIJIReportar como inadecuado
PROCJENJIVANJE RADNE USPJEŠNOSTI U HOTELSKOJ INDUSTRIJI - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Tourism and hospitality management, Vol.11 No.1 June 2005. -

Organizacije u ugostiteljstvu i turizmu ood pritiskom globalizacije i sve veće konkurencije doživljavaju velike promjene. U cilju opstanka, razvoja i poboljšanja kvalitete organizacije će morati graditi svoju konkurentnost prvenstveno oslanjajući se na vlastite zaposlenike i njihovo znanje. Čovjek, kao resurs kojim treba upravljati svojim će radom stvarati novu vrijednost za poduzeće.

U članku se raspravlja o ljudskom kapitalu te praćenju i ocjenjivanju radne uspješnosti u hotelskoj industriji.

ljudski kapital; hotelska industrija; radna uspješnostAutor: Krstina Črnjar - ; Faculty of tourism and hospitality management, University of Rijeka, Opatija, Croatia

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados