UPRAVLJANJE POTPUNOM KVALITETOM U HOTELSKOJ INDUSTRIJIReportar como inadecuado
UPRAVLJANJE POTPUNOM KVALITETOM U HOTELSKOJ INDUSTRIJI - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Tourism and hospitality management, Vol.11 No.1 June 2005. -

Snažna je konkurencija na tržištu uvjetovala razvoj novog pristupa upravljanju poznatog kao Upravljanje potpunom kvalitetom TQM - Total Quality Management. Zbog važnosti koju kvaliteta ima u postizanju konkurentske prednosti i u hotelskoj su se industriji počeli primjenjivati sustavi upravljanja potpunom kvalitetom. Prilikom uvođenja ovih sustava

hotelska poduzeća mogu koristiti različite pristupe koje će prilagoditi svojim uvjetima poslovanja. Pri tome se mogu koristiti tzv. -TQM standardi ili okviri- tj. nacionalni ili međunarodni standardi i nagrade za kvalitetu, a zbog svoje su široke primjene u radu dati okviri koje nudi međunarodni standard ISO 9001:2000 te modeli poslovne izvrsnosti

Malcolm Baldrige National Quality Award i European Quality Award.

kvaliteta; sustavi upravljanja potpunom kvalitetom; hotelska industrijaAutor: Ana-Marija Vrtodušić Hrgović - orcid.org-0000-0001-6679-3742 ; Faculty of tourism and hospitality management, University of Ri

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados