ULOGA, MJESTO I INTERPRETACIJA INFORMACIJE U KONTEKSTU STVARANJA INFORMACIJSKIH MODELA KAO WEB ČVOROVAReportar como inadecuado
ULOGA, MJESTO I INTERPRETACIJA INFORMACIJE U KONTEKSTU STVARANJA INFORMACIJSKIH MODELA KAO WEB ČVOROVA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Tourism and hospitality management, Vol.11 No.1 June 2005. -

Centralna značajka svih živih bića jest informacija koja se nalazi u njima i oko njih i to za sve postojeće tokove radnji. Procesi prilikom prijenosa informacije igraju osnovnu ulogu unutar i između svega što živi. U ovome je radu naglasak na informaciji u sklopu poslovnih procesa. Pored svih svjetskih računala i superračunala, najkompleksniji sustav koji obrađuje informaciju jest bez sumnje čovjek, stoga načinu, vrsti, intenzitetu i strukturi plasiranja iste treba posvetiti veliku pažnju. U ovome radu naglasak analiziraju se web čvorovi kao MultiMedijski Informacijski Modeli MM IM, te navode pravila i koncepcije za kreiranje kvalitetnih i funkcionalnih web čvorova u hotelskoj industriji. U današnjim sve dinamičnijim tržišnim promjenama i web čvorovi moraju sve više poprimati karakteristike dinamičkih modela i to ne samo u tehničkom već i u sadržajnom smislu.

informacija; web čvor; MultiMcdijskilnformacijskiModel; dinamikaAutor: Mislav Šimunić - ; Faculty of tourism and hospitality management, University of Rijeka, Opatija, Croatia

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados