ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA PRAĆENJA I VREDNOVANJA POSLOVNOG REZULTATA HRVATSKE HOTELSKE INDUSTRIJEReportar como inadecuado
ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA PRAĆENJA I VREDNOVANJA POSLOVNOG REZULTATA HRVATSKE HOTELSKE INDUSTRIJE - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Tourism and hospitality management, Vol.11 No.1 June 2005. -

Istraživanje predstavljeno u ovom radu imalo je za cilj formiranje konceptualnog okvira mjerenja rezultata poslovanja hotelskih poduzeća na osnovu stavova managera hotelskih poduzeća, a baziranog na konceptu Balanced Scorecarda - Uravnoteženog sustava rezultata poslovanja. Istraživanje ukazuje na razlike između stavova managera o tome što određuje njihov uspjeh i onoga što zaista mjere, te na razlike u shvaćanju managera različitih funkcija o tome koji značaj za sveukupnu uspješnost imaju pojedini pokazatelji.

poslovni rezultat; hotelska industrija; Hrvatska; empirijsko istraživanjeAutor: Helga Maškarin - ; Faculty of tourism and hospitality management, University of Rijeka, Opatija, Croatia

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados