KVALITETA USLUGA U HOTELSKOJ INDUSTRIJI: KONCEPT I MJERENJEReportar como inadecuado
KVALITETA USLUGA U HOTELSKOJ INDUSTRIJI: KONCEPT I MJERENJE - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Tourism and hospitality management, Vol.11 No.1 June 2005. -

Istraživanja znanstvenih i stručnih radova, stranih autora, svjedoče o rastućem zanimanju za proučavanje koncepta kvalitete Quality, upravljanja potpunom kvalitetom Total Quality Management, kvalitete usluga Service Quality i zadovoljstva klijenta Customer Satisfaction, za razliku od domaćih autora, koji vrlo rijetko ili samo s nekoliko aspekata, proučavaju ove koncepte.

U svojoj težnji za poboljšanjem kvalitete hotelskih usluga i zadovoljstva hotelskih gostiju, hotelski menadžeri često nailaze na problem mjerenja kvalitete usluga.

Stoga je cilj ovog istraživanja detaljno objasniti koncept kvalitete usluga, te koncept mjerenja kvalitete usluga. Osim toga, u radu se opisuje i SERVQUAL ljestvica mjerenja Parasuraman, ZeithamI, Berry, 1985., 1988., 1991., kao i ostale ljestvice i modeli, koji se najčešće koriste u mjerenju kvalitete usluga u hotelskoj industriji.

kvaliteta; kvaliteta usluga; mjerenje; SERVQUAL; hotelska industrijaAutor: Suzana Marković - ; Faculty of tourism and hospitality management, University of Rijeka, Opatija, Croatia

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados