Metrijske karakteristike Upitnika predškolske inkluzijeReportar como inadecuado
Metrijske karakteristike Upitnika predškolske inkluzije - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Paediatria Croatica, Vol.60 No.4 December 2016. -

Istraživanja pokazuju da kakvoća inkluzije predškolske djece i njihova kompetentnost za rad u skupinama ovisi o pozitivnim stavovima

odgajatelja prema uključenosti predškolske djece s teškoćama kao i njihovoj kompetentnosti za rad u inkluzivnim skupinama.

U Republici Hrvatskoj nedostaju mjerni instrumenti koji bi ispitivali stavove odgajatelja prema predškolskoj inkluziji. Cilj istraživanja

bio je konstruirati mjerni instrument koji ispituje stavove odgajatelja prema predškolskoj inkluziji te utvrditi njegove metrijske karakteristike.

U istraživanju je sudjelovalo 476-ero odgajatelja zaposlenih u vrtićima Primorsko-goranske županije. Primijenjen je Upitnik

stavova odgajatelja prema predškolskoj inkluziji, dvofaktorske strukture: 1 stav prema predškolskoj inkluziji i 2 samoprocijenjena

kompetentnost za rad s djecom s teškoćama. Ovo je prvo takvo istraživanje u nas i pokazuje da odgajatelji imaju pozitivan stav

prema predškolskoj inkluziji, a neodlučni su u procjeni osobne kompetentnosti za rad s djecom s teškoćama, što je u skladu s

inozemnim istraživanjima. Pozi tivniji stav odgajatelja prema predškolskoj inkluziji povezan je s višom razinom samoprocijenjenih

kompetencija za rad s djecom s teškoćama, a ukupni rezultat na upitniku je indeks proinkluzivosti odgajatelja. Na temelju rezultata

dobivenih primjenom upit nika moguće je: 1 utvrđivanje proinkluzivnih stavova odgajatelja i vrtića, 2 educiranje i pripremanje

djelatnika vrtića čiji indika tori upućuju na nižu razinu proinkluzivnosti, 3 mjerenje i evaluiranje programa stručnih usavršavanja

usmjerenih na jačanje kompetencija odgajatelja za rad s djecom s teškoćama u redovitim skupinama.

dijete, predškolsko; upitnikAutor: Sanja Skočić Mihić - ; Učiteljski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci, Sveučilišna avenija 6, 51000 Rijeka Snježana

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados