Dobne i spolne razlike u depresivnosti kod djece i adolescenata na području grada SplitaReportar como inadecuado
Dobne i spolne razlike u depresivnosti kod djece i adolescenata na području grada Splita - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Paediatria Croatica, Vol.60 No.4 December 2016. -

Cilj ovog rada bio je istražiti dobne i spolne razlike u depresivnosti kod djece i adolescenata. U istraživanje se krenulo od pretpostavke

da će djevojke u odnosu na mladiće postizati više rezultate te da će rezultati depresivnosti biti viši u starijim dobnim skupinama. U

istraživanju je sudjelovalo 564-ero učenika N=240 i učenica N=324 škola na području grada Splita u dobi od 10 do 18 godina, a

primijenjena je ljestvica depresivnosti za djecu i adolescente. Pokazalo se da su najviši ukupni rezultati na ljestvici depresivnosti utvr-

đeni u osmom razredu, odnosno na početku srednje adolescencije, pri čemu su u sedmom i osmom razredu utvrđene i značajne

spolne razlike u korist djevojaka. Analize spolnih razlika, provedene posebno za emocionalni i kognitivni aspekt depresivnosti, pokazale

su da djevojke u odnosu na mladiće pokazuju veću emocionalnu depresivnost, dok u kognitivnoj komponenti nisu utvrđene

značajne spolne razlike. Iznadprosječni ukupni rezultat depresivnosti transformiran na C ljestvicu postiže čak 20,43% sudionika, od

čega klinički značajan rezultat njih 5,68%. Pritom su najugroženije djevojke u osmom razredu osnovne škole. Poželjne su preventivne

aktivnosti usmjerene na osnaživanje adolescenata radi kontroliranja depresivnih simptoma. Budući da rezultati istraživanja pokazuju

kako su djevojke na kraju osnovne škole u posebnom riziku za povišenu depresivnost, čini se važnim implementirati spolno -

specifi čne preventivne aktivnosti kojima bi cilj bio jačanje njihova samopouzdanja i samopoštovanja te razvijanje socijalnih i

emocionalnih vještina potrebnih za suočavanje s izazovima u adolescenciji i ostvarivanje njenih razvojnih zadataka

depresija; dobne skupine; spol; primarna prevencijaAutor: Katija Kalebić Jakupčević - Ina Reić Ercegovac - ; Filozofski fakultet u Splitu, Put iza nove bolnice 10c, 21000 Split

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados