Čimbenici ishoda liječenja traume parenhimskih organa trbuha u djece liječene u Zavodu za dječju kirurgiju od 2000. – 2015. godineReportar como inadecuado
Čimbenici ishoda liječenja traume parenhimskih organa trbuha u djece liječene u Zavodu za dječju kirurgiju od 2000. – 2015. godine - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Paediatria Croatica, Vol.60 No.4 December 2016. -

Cilj ovog rada bio je istražiti čimbenike ishoda liječenja i preživljenje u bolesnika s ozljedom parenhimskih organa trbuha. U vremenskom razdoblju od siječnja 2000. do siječnja 2015. retrospektivno su pregledane povijesti bolesti bolesnika koji su imali traumatsku ozljedu parenhimskih organa. Istražili smo udio bolesnika koji su liječeni operacijski i konzervativno. Zatim smo u obje skupine raščlanili bolesnike na hemodinamski stabilne i nestabilne pri prijmu. Idući korak bila je raščlamba u odnosu na spol, dob, etiologiju, stanje svijesti te na one dovedene u -zlatnom satu- i na one dovedene nakon njega. Izračunali smo ISS engl. injury severity score vrijednost, također bodovali težinu ozljede AIS engl. abbreviated injury scale vrijednošću te uspoređivali dobivene vrijednosti u odnosu na etiologiju i stanje svijesti, preživljenje i vrijeme dolaska u bolnicu. Istraživanje je obuhvatilo 89-ero bolesnika, od kojih je većina bila muškog spola. Prosječna dob je bila 11 godina. Od ukupnog broja ozlijeđenih udio politraumatiziranih bolesnika iznosio je 50,5%. Bolesnika koji su liječeni transfuzijom krvnih pripravaka bilo je 16 -ero 17,9%. Preživjelo je 88-ero 98,8% bolesnika. Etio loški je najviše bolesnika stradalo prilikom pada. Slezena je najčešće ozlijeđen organ, uglavnom je posrijedi bila ruptura. AIS i ISS niže su u bolesnika koji su preživjeli te u onih koji su dovedeni u -zlatnom satu- i pri prijmu bili pri svijesti. Na preživljenje utječu hemodinamska stabilnost pri prijmu, AIS i ISS vrijednosti, ozljede ostalih organa u trbušnoj šupljini i ostatku tijela, stanje svijesti pri prijmu, dolazak u -zlatnom satu-. Hemodinamska stabilnost, stanje svijesti i AIS i ISS vrijednosti pokazali su se kao kvalitetni prediktori preživljenja nakon traumatskih ozljeda trbuha.

trauma trbuha; djeca; injury severity score; abbreviated injury scale; politrauma.Autor: Ivo Jurić - ; Zavod za dječju kirurgiju, KBC Split, Spinčićeva 1, 21000 Split, Hrvatska Petra Smoje - Zenon Pogorelić - Davo

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados