Zagovaračke koalicije u procesu stvaranja javnih politikaReportar como inadecuado
Zagovaračke koalicije u procesu stvaranja javnih politika - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Political analysis, Vol.7 No.29 April 2017. -

Paul A. Sabatier bio je i ostao jedan od najpoznatijih američkih politologa u grani javnih politika. Među njegovim najznačajnijim i najcitiranijim radovima, ističu se upravo oni koji se bave okvirom zagovaračkih koalicija. Radi se o jednom od pristupa istraživanju javnih politika koji se od sredine osamdesetih godina prošlog stoljeća do danas razvio u respektabilan pogled na procese stvaranja javnih politika u istoimenoj politološkoj grani.

javne politike; zagovaračke koalicijeAutor: Željko Poljak - orcid.org-0000-0003-0018-3938 ; Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados