Kazna u Škotskoj: kaznena kultura i kazneni nacionalizam nakon BrexitaReportar como inadecuado
Kazna u Škotskoj: kaznena kultura i kazneni nacionalizam nakon Brexita - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Political analysis, Vol.7 No.29 April 2017. -

Uz tezu o kulturi nasilja u Škotskoj, u kratkoj priči o nasilju i kažnjavanju, osvrnut ću se ponajprije na tezu o kaznenom nacionalizmu, koja kaznenu politiku u složenim državnim zajednicama povezuje s političkim odnosima među nacijama i federalnim jedinicama.

Škotska; kaznena politika; kazneni nacionalizam; BrexitAutor: Krešimir Petković - orcid.org-0000-0003-3319-1838 ; Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados