Kazna u Škotskoj: kaznena kultura i kazneni nacionalizam nakon BrexitaReport as inadecuate
Kazna u Škotskoj: kaznena kultura i kazneni nacionalizam nakon Brexita - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Political analysis, Vol.7 No.29 April 2017. -

Uz tezu o kulturi nasilja u Škotskoj, u kratkoj priči o nasilju i kažnjavanju, osvrnut ću se ponajprije na tezu o kaznenom nacionalizmu, koja kaznenu politiku u složenim državnim zajednicama povezuje s političkim odnosima među nacijama i federalnim jedinicama.

Škotska; kaznena politika; kazneni nacionalizam; BrexitAuthor: Krešimir Petković - orcid.org-0000-0003-3319-1838 ; Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents