Akademsko nepoštenje: odmak od neetičnosti pojedinca i kritika sustavaReportar como inadecuado
Akademsko nepoštenje: odmak od neetičnosti pojedinca i kritika sustava - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Political analysis, Vol.7 No.29 April 2017. -

Polazište ovoga rada je stav da koliko god pojedinac treba osobno odgovarati za svoje akademski nepoštene radnje, u središte rasprave o akademskom nepoštenju treba staviti i širi društveni i politički kontekst kao i karakteristike znanstvenog i obrazovnog sustava koji takve radnje potiču.

akademska etika, akademsko nepoštenje; obrazovna politikaAutor: Gloria Zmijarević - orcid.org-0000-0001-6751-7002 Karin Doolan - ; Odjel za sociologiju Sveučilišta u Zadru Sven Marcelić - o

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados