Zoonimi u hrvatskim prezimenima - Folia onomastica Croatica, No.11 March 2003.Reportar como inadecuado
Zoonimi u hrvatskim prezimenima - Folia onomastica Croatica, No.11 March 2003. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Folia onomastica Croatica, No.11 March 2003. -

U radu se obrađuju hrvatska prezimena motivirana nazivima pojedinih životinja.

Radi se o osobito zanimljivoj antroponimnoj skupini koja jasno odražava

slavensko jezično podrijetlo većine tako motiviranih prezimena na hrvatskome

području, ali i različite inojezične leksičke slojeve, osobito na graničnim hrvatskim

područjima. U zabilježenim se prezimenskim likovima naravno razaznaje

i sva dijalekatna raznolikost hrvatskoga prostora. Zoonimna su prezimena po

svojemu nastanku ili metafore iz svakodnevnoga života, dakle, prezimena nadimačkoga

postanja, a mnoga su od njih profilaktična, odnosno zaštitna imena,

ili se u njima ogledaju određeni metonimijski odnosi, a to su dakle prezimena

nastala po zanimanju. Iz prezentirane je građe razvidno da je najfrekventnija

profilaktička zoonimna osnova u hrvatskom prezimenskom korpusu vuk, a

potom slijedi medvjed.

zoonimi; hrvatska prezimena; antroponimija; onomastikaAutor: Nada Vajs - ; Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje Dunja Brozović Rončević - ; Zavod za lingvistička istraživanja HAZU

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados