Uvid u osobna imena rođenih u 2001. - Folia onomastica Croatica, No.11 March 2003.Reportar como inadecuado
Uvid u osobna imena rođenih u 2001. - Folia onomastica Croatica, No.11 March 2003. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Folia onomastica Croatica, No.11 March 2003. -

U radu se analiziraju osobna imena djece rođene 2001. u sedam većih hrvatskih

gradova: Dubrovniku, Karlovcu, Osijeku, Rijeci, Splitu, Varaždinu i Zagrebu.

Nakon statističkih podataka o broju rođenih i broju imena koja su im nadjevena

te prikaza učestalosti pojedinoga imena, slijedi osvrt na odlike analiziranoga

imenskog fonda: uočava se velik repertoar različitih imena u kojem dominiraju

osobna imena stranoga podrijetla od kojih su mnoga neprilagođena

hrvatskomu jezičnom sustavu te zamjetan udio gotovo četvrtina dvostrukih imena.

osobno ime; dvostruko osobno imeAutor: Anđela Frančić - ; Filozofski fakultet u Zagrebu

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados