Kič i desni totalitarizam: antropološke osnove jednog savezništvaReport as inadecuate
Kič i desni totalitarizam: antropološke osnove jednog savezništva - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Filozofska istraživanja, Vol.36 No.3 October 2016. -

Predmet teksta estetički su aspekti desnih totalitarnih ideologija, preciznije funkcija koju u njihovu nastanku i održavanju ima kič kao pseudoumjetnost. Budući da je sklonost k njemu, kako su teoretičari odavno utvrdili, obilježje jedne kompleksne strukture ljudskog doživljavanja i stajališta prema svijetu, autorica istražuje i načine na koji se ona eksploatirala, odnosno kako se njome manipuliralo i u drugim, strogo uzevši neestetskim sferama života u Njemačkoj i Italiji tridesetih godina proteklog vijeka. Politička simbolika, jezik politike, ponuđeni obrasci političke identifikacije i mobilizacije k projektiranom političkom cilju u centralnom dijelu rada predmet su njezine analize koju provodi iz tog istraživačkog rakursa. Savezništvo između kiča i totalitarnih političkih režima nije slučajno, nego, naprotiv, zasnovano na zajedničkim i čvrstim antropološkim osnovama.

kič; umjetnost; nacizam; fašizam; politička kultura; estetika;Author: Mirjana Radojičić - ; Univerzitet u Beogradu, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Kraljice Natalije 45, RS 11000 Beogr

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents