Argument Tome Akvinskog za realnu razliku između esse i essentia na osnovi sudjelovanjaReportar como inadecuado
Argument Tome Akvinskog za realnu razliku između esse i essentia na osnovi sudjelovanja - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Filozofska istraživanja, Vol.36 No.3 October 2016. -

Tekst analizira argument Tome Akvinskog za realnu razliku između bitka i bîti na osnovu sudjelovanja u bitku samom, koristeći prije svega Izlaganje Boetijevog djela O sedmicama. U tekstu se brani teza da je za dokazivanje realne razlike neophodno prethodno pretpostaviti postojanje ipsum esse subsistensa, odnosno Boga. U prvom dijelu teksta objašnjava se Tomino tumačenje Boetijeva teksta u kontekstu razumske razlike između pojmova bitka i bîti, kao i apstraktan i konkretan način označavanja. Drugi dio teksta posvećen je Tominoj reinterpretaciji Boetijeva izraza forma essendi kao actus essendi. Treći dio teksta razmatra argument za realnu razliku s obzirom na jednostavnost i jedinstvenost ipsum esse subsistensa. Ukazuje se na Tominu kritiku platoničkih formi i pokazuje neophodnost dokaza za postojanje ipsum esse subsistensa kao uvjeta za dokaz za realnu razliku. Na kraju, u zaključku je rezimiran argumentativni tijek za realnu razliku na osnovu Tominog Izlaganja Boetijevog djela O sedmicama.

bitak; bît; esse; essentia; ipsum esse subsistens; realna razlika; Toma Akvinski; De hebdomadibus; ; actus essendi; forma essendi; načini označavanja;Autor: Predrag Milidrag - orcid.org-0000-0002-9235-090X ; Univerzitet u Beogradu, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Kraljice

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados