Može li se argumentima formalnog naturalizma pokazati je li matematičko objašnjenje neizostavno u znanostiReportar como inadecuado
Može li se argumentima formalnog naturalizma pokazati je li matematičko objašnjenje neizostavno u znanosti - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Filozofska istraživanja, Vol.36 No.3 October 2016. -

Poznato je da platonisti u filozofiji matematike podržavaju gledište o postojanju matematičkih objekata. Takozvani Pojačani argument neizostavnosti Enhanced Indispensability Argument EIA koji je Alan Baker nedavno eksplicitno formulirao u obliku modalnog silogizma, može se shvatiti kao pokušaj da se za ovo platonističko stanovište nađe jedan oslonac. U skorije vrijeme ovaj argument izazvao je velik broj različitih reakcija. Manji broj analiza podržavao je Argument ili neki njegov dio. Mi ćemo izdvojiti upravo jednu takvu analizu kojom je podržana druga premisa EIA. Riječ je o vrsti naturalističkog pristupa pitanjima uloge i neizostavnosti matematičkog objašnjenja u znanosti. Nastojat ćemo pokazati da ovaj pokušaj obrane spomenute premise, a time ujedno i EIA, ima nekoliko značajnih nedostataka zbog kojih nam se čini da ne može biti dodatan oslonac za platoniste.

matematički platonizam; matematičko objašnjenje; Pojačani argument neizostavnosti; naturalizam; Henry Galinon;Autor: Vladimir Drekalović - orcid.org-0000-0001-9046-1596 ; Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Danila Bojovića bb, MNE 81400

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados