Etika dopinga u sportu: dvije suprotstavljene perspektiveReportar como inadecuado
Etika dopinga u sportu: dvije suprotstavljene perspektive - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Filozofska istraživanja, Vol.36 No.3 October 2016. -

Autor postavlja tezu da je za etiku sporta problem dozvole ili zabrane dopinga u sportu nerješivo pitanje, kao i s time usko povezano definiranje pojma dopinga. Stoga, da bi dokazao i argumentirao svoju tezu, autor se fokusira na dvije suprotstavljene perspektive gledanja na doping u sportu na libertarijansku i esencijalističku dajući kritički prikaz i razmatranje desetljećima razvijanih dvaju argumentacijskih okvira. Oslanjajući se na radove objavljene u Journal of the Philosophy of Sport, vodećem svjetskom časopisu na ovom specifičnom području, autor raspravu usmjerava na četiri za problematiku presudna argumenta: Argument škodljivosti sebi i drugima The Argument of Harming Self and Others, Argument stjecanja nepravedne prednosti The Argument of Unfair Advantage, Argument iz prinude ili prisile The Argument from Coercion te Argument paternalizma Argument of Paternalism. Također, autor daje prikaz »srednjeg puta« u dopinškoj debati, koji je predstavio W. J. Morgan i nazvao TED Treatment-Enhancement Distinction, a sastoji se od jasnog razlikovanja medicinskog tretmana od uvečavatelja sporstkih performansi u svakom pojedinom dopinškom slučaju.

etika sporta; doping; Journal of the Philosophy of Sport; libertarijanci; esencijalisti; škodljivost; ; poštenje; prinuda; paternalizam; TED;Autor: Matija Mato Škerbić - orcid.org-0000-0003-0006-4533 ; Elektrostrojarska škola Varaždin, Hallerova aleja 5, HR 42000 Varaždin

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados