Mary Rose ili o neupotrebljivom oružju - Discrepancy : Students journal for social sciences and humanities, Vol.2 No.4 December 2001.Report as inadecuate
Mary Rose ili o neupotrebljivom oružju - Discrepancy : Students journal for social sciences and humanities, Vol.2 No.4 December 2001. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Discrepancy : Students- journal for social sciences and humanities, Vol.2 No.4 December 2001. -

Ovaj rad nastoji smjestiti poblem oblikovanja i odabira oružja u njegove društvene, kulturne i psihološke okvire. Osnovna pitanja koja se u radu postavljaju jesu: može li odabir oružja biti iracionalan i, ako može, kada on takvim postaje? Razmatranjem nekih neutilitarnih faktora koji, ovisno o kontekstu, imaju veći ili manji utjecaj na odabir oružja, oslikava se kompleksnost problema i pokušava se izbjeći nekritičko pridijevanje pojma -iracionalno-. Na temelju brojnih povijesnih primjera i nekih već postojećih razmatranja daje se pozitivan odgovor na postavljeno pitanje. Odabir oružja postaje iracionalan kada zahtjevi koji bi trebali biti sporedni primjerice estetski dobiju prioritet te oružje postane jednostavno neupotrebljivo.

oružje; tehnologija; kriterij odabira; iracionalnost; neupotrebljivostAuthor: Petra Rodik -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents