Problemi i potrebe mladih - prikaz rezultata dobivenih provođenjem fokus grupaReportar como inadecuado
Problemi i potrebe mladih - prikaz rezultata dobivenih provođenjem fokus grupa - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Discrepancy : Students- journal for social sciences and humanities, Vol.2 No.4 December 2001. -

U okviru istraživanja -Potrebe i problemi mladih- uz primjenu upitnika korištena je i metoda fokus grupa. Ukupno su provedene 23 fokus grupe. U uzorku su bili obuhvaćeni osnovnoškolci, srednjoškolci i studenti iz različitih regija Hrvatske. Na temelju analize grupnih diskusija istaknuli su se neki problemi koji su zajednički za sve dobne skupine i koji se javljaju u svim regijama. Te probleme kategorizirali smo u nekoliko cjelina: nedostatak sadržaja, droga i alkohol, nedostatak sluha odraslih za osobne probleme mladih, problemi komunikacije među vršnjacima; problemi vezani uz školu i konačno, nedostatak novca. Kada je riječ o problemima specifičnim za određene dobne skupine, za mlađe sudionike ističe se problem nerazumijevanja od strane roditelja, dok starije sudionike zabrinjava velikoa nezaposlenost i općenito nemogućnost nalaženja zaposlenja. Prometna nepovezanost, nedostupnost informacija i problem privatnosti u maloj sredini vezani su uz varijablu veličine naselja. Uz navedeno, ističu se i neki problemi karakteristični za pojedinu regiju, odnosno mjesto gdje su provođene fokus grupe. Kroz diskusiju, osim problema, sudionici su naveli i slijed uzroka koji su u pozadini navedenih problema i potreba. Konačno, dobivene su i informacije o mogućnosti djelovanja pri čemu se pokazalo da mladi, usprkos velikom razočaranju zbog neuspjeha kada su nešto pokušali pokrenuti, ipak pokazuju dosta inicijative da promijene postojeće stanje i pokrenu akcije koje bi dovele do poboljšanja njihova položaja.

fokus grupe; opći problemi i potrebe mladih; specifični problemi za pojedine dobne skupine; specifični problemi vezani uz veličinu naselja; specifični problemi vezani uz pojedinu regiju; uzroci problema; mogućnosti djelovanjaAutor: Željka Bumber - Dunja Dawidowsky - Tomana Burger - Tihana Turčinović - Ivana Štefok - Željka Kamenov -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados