Percepcija problema, mogućnosti i navika odvojenog prikupljanja otpadaReportar como inadecuado
Percepcija problema, mogućnosti i navika odvojenog prikupljanja otpada - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Socijalna ekologija : journal for environmental thought and sociological research = Socijalna ekologija : Zeitschrift für Umweltgedanken und soziologische Forschung, Vol.25 No.3 April 2017. -

Cjelovit sustav gospodarenja otpadom temelji se na principu hijerarhijskog koncepta u kojem se na vrhu nalazi izbjegavanje otpada, potom slijedi vrednovanje, a tek na kraju odlaganje. Procjenjuje se kako tek vrlo mali udio od ukupnih količina otpada nastalog u RH tijekom jedne godine nađe put k oporabi. Sve se ostalo, mjereno milijunima tona godišnje, odlaže. Prema dosadašnjim referentnim istraživanjima, koja su navedena u radu, problem otpada je percipiran kao značajan.

Istraživanje je imalo za cilj doći do aktualnih saznanja o percepciji odvojenog prikupljanja otpada, a rezultati istraživanja te statistička obrada podataka prikazani su u radu. Rezultati su prikupljeni grupnim anketiranjem. Statističke metode korištene pri obradi podataka su deskriptivna statistika kao i metoda analitičke statistike. U obradi su primijenjene metode univarijatne postoci i bivarijatne analize analiza varijance i t-test. Rezultati su pokazali da više od pola ispitanika od ukupnog uzorka razvrstava otpad u vlastitom kućanstvu, a oni koji ne razvrstavaju kao razlog većinom navode nepostojanje infrastrukture za odvojeno prikupljanje otpada u blizini mjesta stanovanja.

ekološka svijest; percepcija; otpad; odvojeno prikupljanje otpada; recikliranjeAutor: Sanja Kalambura - orcid.org-0000-0002-4337-4892 ; Veleučilište Velika Gorica, Zagrebačka cesta 5, 10 410 Velika Gorica Aleksan

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados